Etsi

Ljusare tider i sikte

Det är nästan 10 år sedan då sysselsättningsgraden i landet var över 70 %. Sedan dess har den varit låg och det har märkts i vårat konsumtionssamhälle som vi lever i. Att sälja en vara, tjänst eller liknande har varit tungt, speciellt för oss småföretagare. Största delen av FiF: ens medlemmar består av småföretagare, från en till 10 personer. Medlemmarna har varit tvungna att se över sina kostnader rejält, vissa kostnader har helt enkelt fått stryka på foten, och tyvärr så visar FiF: ens medlemsutveckling den dystra utvecklingen detta.

Har av många företagare de senaste åren fått frågan. – Vad har just jag för nytta av ett medlemskap i FiF :en? Har på flera sätt försökt besvara denna fråga, men kanske inte helt lyckats övertyga mina kollegor om nyttan av medlemskapet. Vad händer?

Personligen så har jag under det senaste 3–4 åren rest och jobbat i Norden, och då främst i Sverige och Finland. Under dessa år har jag på mycket nära håll kunnat följa företagen och speciellt företagarna i länderna. När man i Sverige talar om en BNP tillväxt på 2–4 procent årligen, så har Finland först under de senaste åren kommit på positiva sidan. Nu talades det om bättre tillväxt än Sverige. Lyssnar man till de som tror sig veta, Nalle på Nordea och Nobelpristagaren Holmqvist, så har Sverige tyvärr ett så stort försprång så det blir svårt för Finland att ens närma sig detta.

Nå, nu skall vi inte måla ”fan på väggen” som vi uttrycker det i mitt hemland. Men det största som ”Vi” verkligen skall lära oss, se positivt och framåt. Under mitt resande har jag verkligen upplevt hur företagen tänker i de olika länderna. I Sverige är det framåt och företagaren tänker positivt. I Finland så säger företagaren ”Visst” men tänk om det inte går!

Enda chansen att lyckas, glöm de gamla klyschorna och ”Tänk framåt” En liten motgång bara inspirerar till att lyckas bättre nästa gång. Det börjar bli dags för mig att tacka för tiden i Svenskspråkiga utskottet, och då speciellt att jag fått förtroendet att vara utskottets ordförande. Strax stundar nya tider. Åren som jag varit med har gett mig nya vänner i hela landet och jag har verkligen fått lära mig att Finland är ett långt land, olika människor, olika kulturer. Detta har gett mig personligen en lärdom, som jag tar med mig framåt.

Med dessa ord vill jag önska kommande utskottsmedlemmar ett gott fortsatt arbete, och håll flaggan högt.

Micael Blomster