Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lukioiden ja yritysten tiivistyvä yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia

Lukioiden uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ensi vuonna. Uudistuksessa myös lukioiden ja yritysten yhteistyö lisääntyy ja saa uusia muotoja. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Tälle kehitykselle on tarvetta, sillä muuttuva yhteiskunta, työelämä ja yrittäjyys vaativat uudenlaisia ratkaisuja jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi.

Siksi laadimme käytännönläheisen oppaan, joka tukee olemassa olevien mallien käyttöönottoa. Lisäksi se antaa vinkkejä, joilla lukio ja yritys voivat muotoilla uuden ajan oppimiskokemuksia yhdessä, kehittää sujuvaa vuoropuhelua ja huomioida eri osapuolten tarpeet.

Lukiot lisäävät yhteistyötä yritysten kanssa

Lukiolaiset odottavat tutustumista työelämään ja yrittäjyyteen. Käytännössä lukiolainen saa jatkossa mahdollisuuksia perehtyä esimerkiksi kemian, biologian ja fysiikan sovelluksiin vierailujen ja työelämäyhteistyön kautta paikallisesti tai kansainvälisesti.

Koronapandemia on muuttanut työn tekemisen tapoja, kun etätyö ja monipaikkainen työ ovat lisääntyneet. Lukioissa tämä voi tarkoittaa perinteisten yritysvierailujen ja paikkasidonnaisten yhteistyöprojektien uusia muotoja. Myös siksi täytyy kehittää monipuolisia lukion ja työelämän välisiä yhteistyömuotoja.

Yrittäjällä on monta syytä yhteistyöhön lukion kanssa

Hyvin suunniteltuna yhteistyö on myös yrittäjille monin tavoin hyödyllistä. Nuorten auttaminen eteenpäin elämässä on itsessään merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta tekemistä. Toisille parasta yhteistyössä on virtapiikki ja vaihtelu omaan työhön. Yrittäjä voi löytää tekijöitä ja osaamista eri kokoisiin työtehtäviin ja -projekteihin.

Lukiolaisten vahvuuksia työntekijöinä ovat muun muassa monipuolinen kielitaito, laaja-alainen osaaminen, vuorovaikutustaidot, tiedonhankinta- ja jäsentelytaidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi harrastusten kautta on voinut kertyä monenlaista osaamista. 

Yrittäjä voi saada raikkaita ideoita yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen sekä nuoren kuluttajapolven näkökulmia tuotteisiin ja palveluihin. Yrittäjälle avautuu väylä vahvistaa yrityksen ja toimialan vetovoimaa sekä tehdä tutuksi yrittäjyyttä.

Uusi opas antaa konkreettisia vinkkejä

Lukiot ja yritykset ovat onneksi lähteneet liikkeelle hyvissä ajoin kehittämällä ja testaamalla runsaasti erilaisia työelämäyhteistyön malleja ja menetelmiä (kts. esim. www.tralla.fi). Kun maailma ympärillä muuttuu, perinteiset yhteistyön tavat voivat vaatia tuunausta. Tätäkin varten tarvitaan yhteistä suunnittelua ja uudenlaisia kokeiluja. Paras yhteistyö lukion ja yrityksen välillä syntyy valmiita malleja hyödyntäen, yhdessä suunnitellen, kokeillen ja oppien. Tutustu oppaaseen tästä.

Päivi Ojala
projektipäällikkö
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Päivi Ojala

Kirjoittaja on Osaavia opettajia — yrittäviä nuoria -hankkeen projektipäällikkö.