Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Maahan muuttaneiden yrittäjyys nousussa

Suomessa on 10 000 yrittäjää, jotka ovat alun perin muuttaneet Suomeen ulkomailta. He työllistävät 30 000 ihmistä ja heidän yritystensä yhteen laskettu liikevaihto on 3,5 miljardia euroa.

Maahan muuttaneiden yrityksissä luodaan enemmän uusia työpaikkoja kuin muissa. Palkkojen ja tuottavuuden tasot ovat matalia, mutta mahdollisuuksia kasvuun on.

Maahan muuttaneessa väestössä näkyy selkeää liikehdintää kohti yrittäjyyttä. Tämän näkee muun muassa siitä, että pääkaupunkiseudun Uusyrityskeskusten asiakkaista reilu kolmannes on maahan muuttaneita.

Maahanmuuttajien yritysten määrä lisääntyi taantumavuosinakin. Vuosien 2013 ja 2016 välillä maahanmuuttajien perustamien yritysten määrä lisääntyi lähes yhdeksän prosenttia. 

Suomen Yrittäjät on monimuotoisen yrittäjäkentän äänitorvi

Suomen Yrittäjät toimii monimuotoisen pk-yrityskentän äänitorvena. Siksi Yrittäjät perusti maahanmuuttajayrittäjille oman verkoston tukemaan muualta Suomeen muuttaneita yrittäjiä.

Suomen Yrittäjät vastaa kasvavaan trendiin ja sen mukanaan tuomiin tarpeisiin auttamalla ja tukemalla yrittämisen eri vaiheissa sekä huomioimalla ne hankaluudet, joita erityisesti muualta tulleet yrittäjät saattavat kohdata.

Maahanmuuttajayrittäjät kaipaavat tietoa ja tukea

Maahanmuuttajayrittäjille tehty kysely paljastaa, että maahanmuuttajataustaiset yrittäjät kaipaavat erityisesti tietoa ja tukea yrittämisen eri vaiheissa. Heillä ei välttämättä ole ympärillään samanlaista verkostoa kuin yrittäjäksi ryhtyvällä syntyperäisellä suomalaisella saattaa olla.

Yrityksen perustamiseen liittyvä byrokratia on loppumaton viidakko jo suomalaiselle yrittäjällekin, saatikka sitten muualta tulleelle, jonka äidinkieli ei ole suomi.

Muualta Suomeen tullut yrittäjä kohtaa usein erilaisia pullonkauloja ennen kuin pääsee asettumaan ja pyörittämään bisnestään. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan ammattilaisena Suomen Yrittäjät pyrkii myös vaikuttamaan rakenteellisella tasolla maahan muuttaneiden yrittäjien ja yrittäjiksi haluavien mahdollisuuksiin. 

Suomen Yrittäjien kärkitavoitteet maahan muuttaneiden yrittäjien olosuhteiden parantamiseksi

  • Yrittäjän oleskelulupaprosessia pitää keventää.
  • Suomessa valmistuneille ulkomaalaisille opiskelijoille pitää myöntää työlupa automaattisesti.
  • Kotoutumistoimenpiteet pitää suunnata kaikille niin, että maahan muuttajan ei tarvitse olla työtön helpottaakseen pääsyään kotoutumiskoulutuksen.
  • Yrittäjyyskasvatuksen pitää olla olennainen osa kotouttamistoimenpiteitä.
  • Englanninkieliset opinnot täytyy hyväksyä osaksi kotoutumiskoulutusta, jotta kotoutuminen ja työllistyminen nopeutuu.
  • Kotoutujan pitäisi voida suorittaa tavoitteellisia kieliopintoja myös työnteon tai muun koulutuksen ohessa sen sijaan, että maahan muuttanutta ohjataan ensin suorittamaan kieliopinnot ja vasta sen jälkeen opintoihin, jotka kehittävät hänen varsinaista osaamistaan.

Suomen Yrittäjien palvelut erityisesti maahan muuttaneille yrittäjille

Aicha Manai
verkostopäällikkö
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Aicha Manai

Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö, joka vastaa nuorten ja maahan muuttaneiden yrittäjin toiminnasta sekä Kasvuyrittäjäverkoston koordinoinnista.