Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Maaseudun yritysten omistajanvaihdokset otetaan huomioon EU-tasolla 

Yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset ovat etenkin maaseudulla tärkeitä, koska jatkajan löytyminen on siellä todennäköisesti haastavampaa kuin kaupungeissa. Onneksi yhä useammat ovat kiinnostuneita asumaan maaseudulla, joka tarjoaa erinomaisen paikan myös yritystoiminnalle. 

Päättäjät Suomessa ja muualla Euroopassa ovat havahtuneet asiaan: 

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan seuraavan EU-rahoituskauden 2021–2027 toimenpiteitä, joista muodostuu strateginen suunnitelma yhteisesksi maatalouspolitiikaksi. Jatkossa ei siis puhuta enää maaseudun kehittämisohjelmasta. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (Common Agricultural Policy, CAP) sisältää nimensä mukaisesti maatalouden mutta myös mahdollisuuden kehittää ja tukea maaseutualueilla maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittavia yrityksiä.  

Maaseudun yritysrahoitus perustuu vahvasti EU:n lainsäädäntöön, joka asettaa aina tiettyjä reunaehtoja rahoitukselle. Tukien valmistelussa on otettava huomioon myös muiden rahoittajien tarjoama rahoitus ja palvelut yrityksille.  

Parempia ja toimivampia tukia tarvitaan 

Vaikka kokonaisuus saattaa näyttäytyä yrityksille välillä viidakolta, on taustalla kuitenkin tehty viranomaistyötä tukien yhteen sovittamiseksi ja päällekkäisyyden välttämiseksi. Myös yritystukien karsimisesta on viime vuosina puhuttu.  

Tämä ei tarkoita etteikö tukia tarvittaisi. Toimintaympäristön muuttuessa tilalle voidaan suunnitella entistä parempia ja toimivampia tukia. Niitä tarvitaan etenkin vielä talouslaman seuraamuksista kärsivässä maassamme ja koronavirusepidemian jälkeisessä niin sanotussa jälleenrakentamisessa.  

Yrityksissä kehittymis- ja kasvumahdollisuuksia myös jatkajalle 

Tulevan EU-rahoituskauden valmistelu aloitettiin järjestämällä työpajoja, joihin sidosryhmät aktiivisesti osallistuivat. Keskusteluissa nousi esiin huoli yritysten toiminnan jatkuvuudesta yrittäjien ikääntyessä. Runsas joukko yrityksiä miettii, mistä saada tilalle jatkaja perhepiiristä tai sen ulkopuolelta. Osa yrityksistä on aktiivisessa vaiheessa ja osa jo jäähdyttelee toimintaansa. Osalla yrityksistä on olemassa kehittymis- ja kasvumahdollisuuksia myös jatkajalle.  

Yrityksen kannattaa panostaa omistajanvaihdosprosessiin  

Tukien valmistelussa ideaa on kehitelty eteenpäin. On pohdittu yrityksen perustamistuen (eng. start up) muokkaamista uudelle EU-rahoituskaudelle siten, että sitä voitaisiin käyttää yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosten konsultointi- ja ohjauspalveluihin. Maataloudessa on pitkään tuettu sukupolvenvaihdoksia, mutta muille yrityksille vastaavaa tukea ei ole ollut.  

Tuki toimisi kannustimena. Tarkoitus on, että yritys myös itse panostaisi prosessiin esimerkisi täydentämällä ja jatkamalla hanketta omalla rahoituksella. Yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosten onnistumisen mahdollisuus on suurempi, kun siihen liittyviä asioita mietitään hyvissä ajoin etukäteen. Usein vasta jälkikäteen huomataan ongelmia, jotka olisi voitu huolellisella valmistelulla välttää.  

Suomen maaseudun tulevaisuuden tarpeet huomioon

EU:n päätöksenteko vie vielä oman aikansa, joten kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä ja valmiina. Suomi haluaa, että tukia uudisteaan vastamaan Suomen maaseudun tulevaisuuden tarpeita. Omistajan- ja sukupolvenvaihdosten tärkeys on tunnistettu.

Hyvän pohjan valmistelulle antaa se, että Euroopan komissio pitää EU:n talouden näkökulmasta omistajanvaihdoksia tärkeänä start-up-yritystoiminnan muotona. Maaseutualueilla toimivien yritysten tukivalikoimaan kuuluu jatkossa myös investointituki, jota myös uudistetaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan 

Vielä käynnissä olevasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 voidaan maaseudun yritysrahoituksella tukea mikro- ja pienyrityksiä sekä maataloustuotteita jalostavia pk-yrityksiä. Tukimuotoina ovat yrityksen perustamistuki ja investointituki.

Tukeen koskevissa kysymyksissä auttavat ELY-keskukset ja Leader-ryhmät. Lisätietoa Ruokaviraston sivustolta

 

Juuso Kalliokoski 
johtava asiantuntija 
maaseudun yritysrahoitus Maa- ja metsätalousministeriö 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Vierailija

Kirjoittajat kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.