Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Metsäteollisuus päätti luopua työehtosopimuksista – sopiminen siirtyy yrityksiin 

Lokakuun 1. päivä jää työmarkkinahistoriaan, kun Metsäteollisuus ry:n ilmoitti, että se ei enää nykyisen sopimuskauden päätyttyä tee työehtosopimuksia. Nykyiset työehtosopimukset päättyvät eri aikoihin, ensimmäiset vuoden 2021 lopusta. Tämän jälkeen niitä sopimuksia, joissa toisena osapuolena on ollut Metsäteollisuus ry, ei enää ole. Samalla päättyy myös näiden työehtosopimusten yleissitovuus. 

Sopimisen painopiste siirtyy yrityksiin ja työpaikoille, joissa työtä tehdään. Tämä on hyvä kehitys ja luo uutta sopimisen kulttuuria, työpaikkasopimista. Esimerkiksi palkkasopiminen vapautuu täysin. Yrityksiin tulee mahdollisuus yhteisesti etsiä hyvät ja oikeudenmukaiset palkitseminen käytännöt.

Yrittäjän kannattaa miettiä, mikä sopimuksessa toimii ja mikä ei 

Toimialan yritysten ei kuitenkaan juuri nyt tarvitse tehdä ratkaisuja sen suhteen, millä tavalla ensi vuoden jälkeen toimitaan. Asian pohdinta kannattaa kuitenkin aloittaa jo nyt.

Kiireellä ei kuitenkaan kannata tehdä mitään. Yrittäjän on syytä miettiä, mikä nykyisissä työehdoissa toimii, mikä ei toimi, mitä kannattaa säilyttää ja mitä muuttaa. 

Hyvissä ajoin ensi vuonna kannattaa alkaa käydä keskustelua työntekijöiden kanssa siitä, miten paikalliset neuvottelut järjestetään ja mihin pyritään. Työntekijät voivat neuvotella yhdessä tai halutessaan valita luottamusvaltuutetun edustamaan itseään. Ammattiyhdistysliikkeen kanssa ei tarvitse sopia, jos ei halua. Sekin on tietysti mahdollista, jos yritys niin päättää. 

Suomen Yrittäjät tarjoaa koulutusta sopimisesta

Suomen Yrittäjät on pitkään puhunut työpaikkasopimisen puolesta. Tämä paikallinen sopiminen edellyttää ennen kaikkea molemminpuolista luottamusta. Se on työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusten mukaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vahva. Samoin tieto kulkee hyvin. Edellytykset yhteiselle, työpaikalla tapahtuvalle sopimiselle ovat kunnossa.

Aiomme jo tämän vuoden puolella käynnistää metsäteollisuuden toimialan yrityksille sarjan verkkokoulutuksia, jossa käymme läpi Metsäteollisuus ry:n ratkaisun vaikutukset, paikallista sopimista koskevan juridiikan ja sopimisen vaihtoehtoja, jotka uudessa tilanteessa ovat käytettävissä.  Suunnittelemme koulutukset yhdessä yhdessä saha- ja puualaa edustavien järjestöjen kanssa, ja julkistamme koulutusten aikataulut heti, kun ne ovat tiedossa. 

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Janne Makkula

työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät