Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mihin koronapuhuri kuljettaa yritysten digiloikkaa? 

Koronamyrsky on nostattanut monet yritykset digiloikkaan. Loikka on vielä ilmassa, joten siksi siitä voidaan tehdä vasta alustavia päätelmiä. Loikalla näyttäisi kuitenkin olevan neljä pääsuunta, jotka saattavat johtaa useiden toimialojen ja lukemattomien yritysten nahanluontiin. Yrittäjien lisäksi myös yrittäjyyttä edistävien päättäjien on ne tunnistettava. 

1 Hybridityöstä muodostuu uusi normaali 

Yritysten työtavat muuttunevat entistä hybridisemmiksi, kun huomattava osa aiemmin kasvokkain tapahtuneesta asioinnista ja yhteistyöstä hoidetaan verkon yli. Etäratkaisut parantavat yritysten tehokkuutta, kun aika ja resurssit kohdentuvat erityisesti ulkoisten kumppanuus- ja asiakassuhteiden hoidossa tuottavaan toimintaan matkustelun sijaan.  

Etätyökulttuurin keskeinen haaste on rakentaa yrityksen prosessit siten, että ne yhdistävät saumattomasti niin kasvokkaista kuin etänä tapahtuvaa työntekoa. Tuotannonohjausjärjestelmien ja kevyempien projektinhallintatyökalujen kysyntä kasvanee. Samoin lisääntynee tarve hajautettujen organisaatioiden sekä hybridityön johtamisosaamiselle. 

2 Kauppa ja asiakaspalvelu siirtyvät verkkoon  

Verkkokauppamarkkina kasvoi vauhdilla jo ennen pandemiaa. Nyt viimeisetkin vitkastelijat ovat heränneet, kun asiakkaat ovat puodeista kaikonneet. Niin pävittäistavara- kuin erikoiskaupassa hakeuduttaneenkin kriisin sysimänä kohti verkkokauppa-alustoja sekä kansainvälisiä markkinpaikkoja. Joillekin niistä muodostunee pääasiallinen tai yksinomainen myyntikanava.  

Pelkkä kauppapaikan perustaminen verkkoon ei kuitenkaan riitä. Myös myynti- ja asiakaspalvelun on muutettava sinne. Chat-sovellusten käyttö kasvanee. Näin käynee myös ratkaisuille, jota mahdollistavat tuotteiden virtuaalisen sovittamisen ja havainnoinnin. Toisaalta verkko luo tarpeen myös fyysisen kauppaympäristön kehittämiselle. Yhä useamman kuluttajan ostopäätös perustuu verkon ja kivijalan yhdessä synnyttämään brändikokemukseen.  

3 Palvelujen etätuotanto ja -kulutus yleistyvät 

Palvelualat näyttävät seuraavan samoja latuja. Etänä tuotettujen ja kulutettujen palvelujen tarjonta lisääntynee myös perinteisillä läheisyyttä vaatineilla aloilla kuten kuntoilussa, koulutuksessa, konsultoinnissa tai terveydenhuollossa.   

Vaikka kaikkea palvelutyötä ei voida jatkossakaan hoitaa tyystin etänä, tarjoavat verkkoratkaisut näissäkin tapauksissa tehokkuus- ja lisäarvohyötyjä. Yhä useampi huolto- tai hoitotoimenpide voidaan tehdä ainakin osin asiakkaan itsensä toimesta palveluntarjoajan etäohjaamana. Verkkoajanvaraus sujuvoittaa parturissa käyntiä, etädiagnosointi taas lääkärissä tai fysioterapeutilla asiointia. 

4 Digitaalisten markkinointikanavien käyttö kasvaa 

Kun kaupan ja palvelujen kuluttajista yhä suurempi osa on ohjattava verkkoalustoille, on yritysten panostettava myös markkinointieuronsa ja sisällöntuotantonsa digitaalisiin kanaviin. Sosiaalisen median ja hakukoneiden lisäksi myös isot markkinapaikat tarjoavat väyliä kohdennettuun asiakashankintaan. Perinteisen median digitalisaatio avannee myös uusia markkinointimahdollisuuksia.    

Mitä tapahtuu yritysten digiloikalle kriisin laannuttua? 

Se, miten yrityskentän digiloikka jatkuu myrskyn väistyttyä, vaikuttaa merkittävällä tavalla kansantalouden tuottavuuteen ja siten yhteiskunnan hyvinvointiin. Mitä vahvempaa on yritysten uudistuminen, sitä ripeämmin Suomi kiipeää ylös pandemian kaivamasta kuopasta.  

Työn ja tuotannon sekä kaupan ja palvelujen digitalisaatio avaa suomalaisyrityksille baanan kansainvälisille markkinoille. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että moni globaalilta kilpailulta suojassa ollut firma kohtaa myös kotimarkkinassa ulkomaisia haastajia. Digiloikan kaari pitenee myös muissa maissa. 

Vaikka vastuu liiketoiminnan digitalisoinnista on yrityksellä itsellään, on myös yhteiskunnalla jaettu intressi vauhdittaa elinkeinoelämän kehitystä. Ennen koronaa liian moni pk-yritys oli jäänyt takamatkalle uuden teknologian käytössä. Nämä firmat on kiireesti kiritettävä pääjoukkoon. Siihen tarvitaan politiikkatoimia, joissa kuusi kokonaisuutta nousee ylitse muiden:  

  1. Panostetaan digitaalisen työn, kansalaisuuden ja kuluttajuuden osaamiseen. 
  2. Varmistetaan tietoliikenneyhteyksien nopeus ja toimintavarmuus. 
  3. Autetaan yrityksiä hankkimaan digiratkaisuja. 
  4. Rohkaistaan yrityksiä investoimaan digiratkaisuihin. 
  5. Kannustetaan yrityksiä kehittämään ja innovoimaan. 
  6. Edistetään julkisen sektorin digitalisaatiota. 

Joonas Mikkilä 
digi- ja koulutusasioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät 

Tutustu Suomen Yrittäjien Digitalisaatio ja digipolitiikka 2025: Lähdekoodi uudelle ja uudistuvalle yrittäjyydelle -ohjelmaan.  

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Joonas Mikkilä

Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö, joka vastaa järjestön korkeakoulu- ja innovaatiopoliittisista sekä digitalisaatioon liittyvistä asioista.