Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tarjoamme yrittäjyyskoulutusta kunnille

Aloitamme uuden Kuntajohdon yrittäjyysvalmennus -koulutuksen. Se on on 1–2 työpäivän mittainen yrittäjyyskoulutus kunnalle, joka haluaa, että sen yrittäjyysmyönteinen strategia toteutuu myös käytännössä.

Koulutus on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille ylimmästä johdosta alkaen. Valmennuksessa lisätään kunnan viranhaltijoiden ymmärrystä sekä eri alojen, että eri kokoisesta yrittäjyydestä, liiketoiminnallisuudesta, ja tulonmuodostuksesta. 

Kunnan tärkein tehtävä on kehittää elinvoimaansa 

Väestökehityksen ja taloudellisten paineiden johdosta todennäköistä on, että joitakin kuntien tehtäviä siirretään kuntia suuremmille harteille. Jäljelle jää elinvoima, johon on panostettava.

Elinvoimaan tarvitaan yrittäjyyttä, sillä se tuo työpaikkoja, palveluita ja verotuloja. Kuntien elinvoiman toteutumista käytännössä jarruttavat mm. nämä pulmat: 

  1. Ei tiedetä, mistä aloittaa. Yleistä kuntaan kohdistuvan kriisin tai kritiikin jälkeen. 

  2. Kunta kehittää, mutta yrittäjät eivät luota kuntaan. 
  3. Kunta kehittää, mutta kaikki sen viranhaltijat eivät souda samaan suuntaan. 

Suomen Yrittäjien yrittäjyysvalmennus on ratkaisu 

Kahden vuoden välein toteuttamamme Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn tulokset ovat aina jollekin kunnalle kriisi. Usein kyseyn jälkeen halutaan yhteinen sitoutuminen kunnan elinvoiman vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Silloin tarvitaan omat yrittäjät mukaan ja fasilitointia kauempaa.  

Yrittäjyysvalmennuksemme toteutetaan aina arvojemme "rohkeus, luotettavuus ja uusiutumiskyky" kautta. Se tarkoittaa, että puolustamme avointa, reilua ja tasapuolista kilpailua, ja pienemmän mahdollisuuksia pysyä markkinoilla suhteessa isompiin. Valmennuksemme perustuu aina pro market -ajattelun, pro business -ajattelun sijaan. Valmennuksessa käydään läpi, millainen kunnan toiminta houkuttelee investointeja, ja millainen puolestaan jarruttaa niitä. 

Yrittäjätakuu 

Yrittäjyysvalmennuksellamme on yrittäjätakuu. Se tarkoittaa, että mukana on taatusti eri alojen ja eri kokoisia yrittäjiä. He eivät esiinny pelkästään vaikuttajina tai kouluttajina, vaan liiketaloudellisia päätöksiä tekevinä yrittäjinä. Näin viranhaltijoille avautuu kasvollisten yrittäjien kertomana, miksi yritys esimerkiksi päättää kasvaa tai olla kasvamatta.

Valmennuksessa on mukana Suomen parhaita puhujia ja toimintamalleja. Valmennuksen lopuksi sitoudutaan yhteiseen kehittämiseen. 

Yrittäjiltä myös seuranta, mittarit ja yrittäjien koulutus 

Kuntien tärkein tehtävä on elinvoiman kehittäminen, ja yrittäjäyhdistyksen tärkein tehtävä on kuntavaikuttaminen. Kuntajohdon yrittäjyysvalmennuksen vaikutukset voidaan mitata yrittäjien ja kuntien yhteistyötä ja elinkeinopolitiikkaa puntaroivassa Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyssämme.  

Kiinnostuitko?

Lue lisää: yrittäjät.fi/kunta. Lupaamme korkealaatuisen yrittäjyysvalmennuksen 15 nopeimmalle kiinnostuneelle vuoden 2020 Kunnallisjohdon seminaariin mennessä! 

 

Satu Grekin
kilpailu- ja elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Satu Grekin

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö.