Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Miksi Suomen Yrittäjät järjestää pörssivalmennusta?

Suomen Yrittäjät palvelee 115 000 jäsenyritystään. Miten nyt toistamiseen avattava 365 päivässä pörssiin -valmennus toteuttaa tätä palvelutehtävää?

Vastaus on yksinkertainen: listautuminen voi olla yrittäjälle tavoite. Se voi olla hyödyllinen kasvun mahdollistaja. Kahden erilaisen maailman parhaita osia on mahdollista yhdistää, jos halutaan. Yrittäjäjärjestö haluaa olla mukana tukemassa kaikkia näitä pyrkimyksiä. 

Paluu juurille – pörssin perustivat yrittäjät

Helsingin arvopaperipörssin, joka on nykyisin Nasdaq Helsinki, perustivat alun perin yrittäjät vuonna 1912. Mukana oli tunnettuja silloin liikemiehiksi kutsuttuja yrittäjiä kuten Julius Tallberg ja Viktor Ek. Samassa hengessä ja heidän innoittamanaan Suomen Yrittäjien kasvuyrittäjäverkosto käynnisti vuoden 2019 alussa ensimmäisen pörssivalmennusohjelman 365 päivässä pörssiin, johon osallistui 34 yrittäjää. Uskon, että näistä 5–10 listautuu lähivuosina.

Ensimmäisen valmennuskauden palaute rohkaisevaa – harjoittelua lisätään

Palaute oli kannustavaa, ja siksi ohjelmaa jatketaan. Vuoden 2020 valmennukseen osallistuu 20 yrittäjää. Palautteista korostui harjoitus- ja ryhmätyötehtävien tärkeys. Siksi niitä on lisätty toisella jaksolla. Toisella jaksolla on mukana useita erinomaisen kiinnostavia yrityksiä, joiden kehitystä Suomen Yrittäjät haluaa valmennusohjelman muodossa konkreettisella tavalla tukea. Samalla hoidetaan kaikille suomalaisille yhteistä kasvun asiaa.

Yli puolet Helsingin pörssin yhtiöistä on yrittäjä- tai perhevetoisia

Pörssisäätiön rahoittamassa tutkimuksessa vuonna 2018 kävi ilmi, että yrittäjä- tai perhevetoisia yrityksiä on Helsingin pörssin päälistan yhtiöstä yli puolet: esimerkiksi Kone, F-Secure, Cargotec, Investors House, Honkarakenne, Trainers’ House, Marimekko, Olvi ja monet muut. Tutkimuksen mukaan yritykset, joissa perheen omistus on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön äänistä, menestyvät käytetyillä mittareilla keskimäärin muita pörssiyhtiöitä paremmin.

Samansuuntaisia tuloksia on kuluvana vuonna kuultu Saksan suunnalta. Sielläkin julkaistun tutkimuksen lopputulema oli, että kasvollisen ankkuriomistajan merkitys on huomattava, ja että ankkuriomisteisia listayhtiöitä on paljon. Ankkuriomistajien hallitsemat yhtiöt olivat useimmilla tunnusluvuilla verrokkejaan paremmin menestyneitä.

Yrittäjävetoisia pörssiyrityksiä on siis paljon ja niiden toiminta on kehittynyt myönteisesti. Oleellinen havainto onkin se, että pörssilistaus ja yrittäjyys eivät sulje toisiaan pois. Tietyin edellytyksin on mahdollista yhdistää kahden maailman parhaita piirteitä.

Mitä hyötyä listauksesta on yrittäjälle?

Rahan ja pääomahuollon lisäksi yrittäjä voi tunnistaa monia huomattavia etuja listautumisesta.

  1. Yksi merkittävimmistä hyödyistä on se, että omistukselle tulee arvo ja likviditeetti. Asian merkitystä ei voi kyllin korostaa esimerkiksi perinnön, sukupolvenvaihdoksen tai perillisten mahdollisen jatkamisen kannalta. Perillisten on helpompi omistaa listattua yritystä erityisesti, jos heillä ei ole halua jatkaa yrityksen päivittäisessä toiminnassa.
  2. Toinen merkittävä etu kasvuyritykselle on, että yhtiön osakkeesta tulee yrityskaupoissa käypä maksuväline. Tämä luo kasvulle yrityskauppojen kautta aivan uuden mahdollisuuden.
  3. Kolmas huomattava asia on status listayhtiönä. Uskon, että asiakkaiden, alihankkijoiden ja rahoittajien luottamus yhtiöön kasvaa merkittävästi, kun yhtiö listautuu. Siitä tulee merkittävä referenssiasiakas ja haluttu yhteistyökumppani. Uusia ovia avautuu samoin kuin uusia rahoitusmuotoja ja -välineitä. Näillä voi olla huikean suuri merkitys yhtiön tulevalle kehitykselle.
  4. Neljäs merkittävä hyöty liittyy avainhenkilöihin sekä koko henkilöstöön. Listauksessa erilaisten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ja esimerkiksi koko henkilöstön palkitseminen henkilöstörahastoilla tehostuu. Tämä puolestaan luo uusia elementtejä rekrytoida, pitää ja palkita henkilöstöä yhtiön keskeisenä voimavarana. Pörssiyritys luo myös turvallisuutta työpaikkana.

Toisinaan ajatellaan, että pörssiyhtiön sääntely muodossa haittoja ja kustannuksia. Näin jossain määrin onkin – se on julkisen säännellyn markkinan hinta. Asioita voi kuitenkin tehdä monella tavalla, kun perusasiat ovat tunnetut ja kunnossa. Olen vakuuttunut, että hyödyt ylittävät useimmissa tilanteissa – ei kaikissa – haitat.

Petri Roininen
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjien kasvuyrittäjäverkosto

Yrittäjät kertovat yrittäjien arjesta ja juhlasta.

Petri Roininen

Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja ja Investors House Oyj:n toimitusjohtaja. Petri on ollut omistajana mukana perustamassa ja kasvattamassa noin kymmentä yritystä.