Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Miksi yrittäjiä tarvitaan koulutuspolitiikassa enemmän kuin koskaan?

Uudet työpaikat ovat syntyneet 2000-luvulla pääasiassa pieniin yrityksiin. Toisin sanoen yhä useampi suomalainen työskentelee yrittäjävetoisissa pikkufirmoissa.

Samaan aikaan yksinyrittäjien määrä on kasvanut 50 000:lla. Heitä on koko yrittäjäkunnasta jo noin kaksi kolmasosaa, parisataa tuhatta. Toisin sanoen yhä useampi suomalainen työskentelee tulevaisuudessa jossain vaiheessa uraansa yrittäjänä.

Työelämä on siis muuttumassa entistä pienyritys- ja yrittäjäpainotteisemmaksi.

Koska teknologia muuttuu ja väestö ikääntyy, yhä useamman yrityksen on hankala löytää uusia osaajia sekä päivittää nykyisen henkilöstön ja itse yrittäjäkunnan tietoja ja taitoja. Tyypillisesti haasteet ovat sitä suurempia, mitä pienempi on yritys.  

Kaiken tämän keskellä nuorten ja opiskelijoiden suhde yrittäjyyteen on vahvistunut huomattavasti. Yhä useampi haluaisi toimia yrittäjänä, mutta koulujen ja oppilaitosten antamat yrittäjyysvalmiudet koetaan kehnoiksi.

Miksi hallitus sivuuttaa yrittäjyysnäkökulman?

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittäminen on perustunut siihen, että työelämän muutokset tunnistetaan. Tätä taustaa vasten voisi kuvitella, että pienimpien yritysten ja yrittäjyyskasvatuksen tuntemukselle olisi entistä suurempi kysyntä koulutusjärjestelmän ohjauksessa.

Alkaneen hallituskauden koulutuspolitiikka osoittaa kuitenkin vastakkaiseen suuntaan. Hallitus on opetusministeri Li Anderssonin ominaisuudessa päättänyt sivuuttaa yrittäjänäkökulman niin Opetushallituksen johtokunnassa kuin jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa uudistuksessa.

Päätökset ovat huolestuttavia suomalaisen osaamisen kannalta. On selvää, että merkittävät koulutusreformit eivät onnistu ilman ymmärrystä työelämän muuttuneista realiteeteista ja yrittäjyyden kasvaneesta merkityksestä. 

Koulutus on yrittäjille tärkeää

Osaaminen on yrittäjille ja yrittäjäjärjestölle sydämen asia. Ilman osaamista ei ole menestyviä yrityksiä eikä työpaikkoja. Siksi olemme käyttäneet paljon aikaa koulutuksen tulevaisuuden pohtimiseen. Näistä konkreettisia esimerkkejä ovat jatkuvasta oppimisesta ja korkeakoulutuksesta laatimamme ohjelmat. Myös digitalisaatiota käsittelevä tuore julkaisumme sisältää vahvan koulutusnäkökulman.

Vielä ei ole liian myöhäistä. Hallituksella on kaikki mahdollisuudet korjata kurssiaan ja varmistaa, että osaaminen ja yrittäjyys ovat tärkeimmät voimanlähteemme myös jatkossa.   

 

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Joonas Mikkilä

Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö, joka vastaa järjestön korkeakoulu- ja innovaatiopoliittisista sekä digitalisaatioon liittyvistä asioista.