Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mitä amisuudistus on merkinnyt yrittäjille?

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuoden 2018 alussa. Miten ensimmäinen vuosi meni, mitä se on merkinnyt yrittäjille ja miten tästä eteenpäin?  

Uudistuksen tavoitteita olivat muun muassa asiakaskeskeisyys, osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys. Yksi vuosi on lyhyt aika tiukkojen johtopäätösten tekemiseen, mutta jonkinlaista arviointia voi jo tehdä. 

Useimmissa ammatillisissa oppilaitoksissa toimintamallin muutos tarkoitti samanaikaisesti myös järjestelmien, mahdollisesti myös organisaation muutosta. Kaikki tämä varmasti näkyi työelämällekin ajoittaisina ongelmina tiedon kulussa ja prosessien toimivuudessa.  

Paljon myös tehtiin. Loppuvuonna julkistetun Yrittäjägallupin mukaan yrittäjät ovat jo jossain määrin hyödyntäneet uudistuksen tuomia mahdollisuuksia: uudenlaista koulutussopimusmallia, kestoltaan joustavampia oppisopimuksia ja monipuolisia henkilöstökoulutuksen toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja. Ne yritykset, jotka ovat tehneet yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa, ovat kyselyn mukaan enimmäkseen melko tai erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. 

Yritysten ja oppilaitoisten yhteistyötä tiivistettävä

Hyvällä tiellä siis ollaan, mutta vielä on työsarkaa. Nyt onkin hyvä hetki koota keskeisimmät kehittämiskohteet yrittäjien näkökulmasta:  

  • miten viestitään puolin ja toisin tarpeista ja mahdollisuuksista 
  • miten tiivistetään pk-yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä  
  • miten ammatillisen koulutuksen rahoitusvaihtoehdot saadaan tehokkaaseen ja mielekkääseen käyttöön  
  • miten kehitetään oppimisympäristöjä siten, että ne tukevat työnteon ja oppimisen yhteensovittamista  
  • miten löydetään parhaat ratkaisut osaajapulaan  
  • miten koulutusjärjestelmästä siirrytään osaamisjärjestelmään 

Onhan näitä jo pitkä lista, ja sitä voisi varmasti jatkaakin. Kaikki haasteet eivät aina ole pelkästään työelämän ja oppilaitoksen keskinäisellä hyvälläkään yhteistyöllä ratkottavissa, eikä maailmaa saada valmiiksi hetkessä. On valittava, mikä on tärkeintä, mihin laitamme enemmän paukkuja ja mitkä asiat voivat jäädä vähäksi aikaa muhimaan. 

Tuleeko kevään eduskuntavaaleista koulutusvaalit?

Oman mielenkiintonsa tämänhetkisen koulutus- ja osaamispolitiikan arviointiin ja kehittämiseen tuo myös lähestyvät eduskuntavaalit. Tuleeko näistä koulutusvaalit? Monenlaisia teemoja on jo nostettu esiin, esimerkkeinä vaikkapa jatkuva oppiminen, digitalisaatio, oppivelvollisuus, syrjäytyminen ja lukutaito.  

Yksi on ainakin varmaa: näistä tulee somevaalit. Yhä suurempi osuus vaalikampanjoinnista tapahtuu sosiaalisessa mediassa, ja sen kautta tulee paljon uutisointia, sekä oikeaa että valetta. Someosaamista tarvitaan muutenkin enenevässä määrin. Onneksi somekoulutusta on myös yrittäjille hyvin tarjolla, kannattaa seurata tarjontaa.  

Oikein mukavaa, työntäyteistä ja innostavaa alkanutta vuotta 2019! 


Marja Vartiainen 
koulutusasioiden asiantuntija
Suomen Yrittäjät 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Marja Vartiainen

Marja Vartiainen on Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata osaltaan Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamispoliittisesta linjasta sekä auttaa jäsenyrityksiä osaamiseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.