Etsi

Mitä kilpailijat saavat tehdä keskenään?

Kilpailulain sanktioita koventava direktiiviehdotus on EU-parlamentissa aivan loppusuoralla. Kielletyn toiminnan määritelmä ei muutu, mutta rangaistusasteikko kiristyy Yrittäjien vastustuksesta huolimatta. Direktiivin tultua voimaan jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa toimeenpanna muutokset kansallisesti. Suomessa lainmuutoksen ajankohta on vielä avoinna.

Mikä on sallittua ja mikä ei?

Kilpailulaki kieltää kaikenlaiset menettelyt saman toimialan kilpailijoiden välillä, jotka suoraan tai välillisesti johtavat kilpailun merkittävään rajoittumiseen tai vääristymiseen. Vaikka viranomaisen näyttökynnys onkin korkeahko, käytännössä tutkintavaihe on yrityksille ja toimialajärjestöille hyvin raskas. 

Kriittinen muuttuja rajanvedossa sallitun ja kielletyn välillä on se, tekeekö yritys itsenäisesti liiketoimintaansa liittyvät päätökset ilman tietoa siitä, mitä muut tulevat tekemään. Kiellettyjä ovat siis boikotit, hintasuositukset tai -sopimukset, markkinoiden jakaminen tai tuotannon rajoittaminen. Tarkastuksillaan kilpailuviranomaiset etsivät jälkiä tällaisista. Se, onko myyntihinta liikesalaisuus riippuu toimialasta. Nyrkkisääntö on, että kokonaismyyntihinta harvoin on salaisuus, mutta lopputuotteen yksittäisten osatekijöiden hinta voi olla, jos hinnanosan tietoa ei yleisesti ole saatavissa. Liikesalaisuuksien vaihtaminen on yksi kielletyn kilpailunrajoittamisen merkeistä.

Tietojenvaihto ja tilastointi

Toimialajärjestöjen keräämät tiedot toimialaltaan ovat sitä todennäköisemmin laillisia, mitä avoimemmin tiedot jaetaan, ja mitä vanhempaa tieto on. Laillisuutta tukee, jos

  • tieto on vähintään 6 kk vanhaa
  • tiedon alkuperää ei voida yksilöitä tiettyyn yritykseen
  • tiedon jakamisen yhteydessä ei ohjeisteta yritysten käyttäytymistä (esim. toimitilakustannukset ovat nousseet x prosenttia, joten vaikutus hintaan on y %).

Kilpailun puute on haitallista, ja kilpailun rajoittaminen on vaikeaa paljastaa. Siksi rangaistukset ja tutkinnat ovat rajuja. Toimialajärjestöt tekevät tärkeää työtä, eikä yrittäjien pidä pelätä tulla mukaan järjestöön kehittämään toimialaansa. Koska ennakkolupaa ei voi saada, toimialajärjestöjen on syytä aika avoin käydä läpi ja dokumentoida käytäntönsä kilpailulainsäädännön näkökulmasta.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Satu Grekin

elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät