Etsi

Mitä paremmin yrittäjä voi, sitä paremmin firmalla menee

Yrittäjän arjessa tuottavuus ja työhyvinvointi ovat liian usein toisistaan irrallisia asioita. Kiireessä ja paineessa on vaikea ymmärtää, että työhyvinvointi on merkittävä tuottavuuden osatekijä.

Työhyvinvointi puolestaan koostuu monesta eri osasta. Riittävä lepo ja hyvä fyysinen kunto ainakin auttavat yrittäjää jaksamisessa.

Arjen kiireessä yrittäjän kannalta ongelmaksi muodostuu, että toisin kuin työntekijät, hän on yksin vastuussa omasta terveydestään ja jaksamisestaan. Hyvin harvoin yrittäjää ohjaa uudistumaan näissä asioissa kukaan ulkopuolinen taho. Usein yrittäjä ajattelee muiden hyvinvointia itsensä kustannuksella. Tämä on valitettavaa, sillä hyvinvoiva yrittäjä suurella todennäköisyydellä on myös hyvinvoivien työntekijöiden työnantaja.

Hyvinvoinnin ja tuottavuuden välillä on havaittu akateemisissa tutkimuksissa syy-seuraussuhde. Esimerkkeinä mainittakoon tupakoinnin ja ylipainon vaikutukset sairauksiin ja sitä tehdyn työn määrään ja tuottavuuteen.

Yhtälö on hyvin simppeli myös kansantalouden tasolla. Mitä paremmin yrittäjä voi sitä suuremmalla todennäköisyydellä yrityksellä menee hyvin ja positiivisten kerrannaisvaikutusten johdosta esimerkiksi verokertymät kasvavat.

Miten yrittäjät sitten Suomessa voivat? Tästä aiheesta ei liiemmälti ole tehty akateemista tutkimusta, ja käsitykset pohjautuvat etupäässä erinäisiin kyselytutkimuksiin. Suomen Yrittäjien teettämän Yrittäjägallup-kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisyrittäjistä tekee yli 50-tuntista tai vielä pidempää työviikkoa. Alle 40-tuntista työviikkoa tekee alle kolmasosa yrittäjistä.

Huomionarvoista on se, että nimenomaan työnantajayrittäjien kohdalla työtaakka voi nousta todella suureksi. Pk-yrittäjällä ei ole mahdollisuutta palkata henkilöstöhallinnon ammattilaista avukseen, vaan yrittäjä toimii kaikkien muiden tehtäviensä lisäksi hallintoammattilaisena; laatii työvuorolistat, tekee sijaisjärjestelyt, suunnittelee koulutukset jne.

Toinen syy pitkiin työpäiviin on huoli toimeentulosta: peräti neljäsosa yksinyrittäjistä tienaa alle tonnin kuussa. Näin kertoivat Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkyselyn vastaajat. Erityisesti käsityöhön perustuvissa palveluammateissa – kampaajat, kosmetologit, suutarit – töitä on tehtävä paljon, jotta rahaa tulee. Siinä uhkaa kierre: kun menee taloudellisesti heikommin, se syö jaksamista, mutta samalla on pakko tehdä enemmän ja kovemmin töitä.

Isosta työmäärästä huolimatta yrittäjät jaksavat aika hyvin. 12 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista kertoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Lähes 40 prosenttia kertoi, että heillä ei ole ongelmia jaksamisen kanssa.

Vaaran paikka pidemmällä aikavälillä piilee siinä, että yrittäjä todella nauttii työstään. Sitähän se yrittäjyys usein miten on. Heillä on valtava työn imu, intohimo työhön. Ja kun tekee sitä mitä rakastaa, ei aina laske työtunteja.

Koska ihminen ei ole kone, kroppa ja pää saattavat väsähtää.

Yritystoiminta ja yrittäjän hyvinvointi käyvät käsi kädessä. Kun toinen sakkaa, toinenkin sakkaa.

Vaikka työstä on innostunut, kannattaa malttaa merkata kalenteriin tauot ja lomat ja myös pitää ne.


Mika Kuismanen
pääekonomisti
Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjiäen pääekonomisti Mika Kuismanen keskustelee yrittäjän työssä jaksamisesta ja sosiaaliturvasta SuomiAreenalla Porissa maanantaina 16.7. klo 13 alkaen. Kuismasen kanssa asiaa pohtivat SuomiAreenan Eetunaukion lavalla perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, elinkeinoministeri Mika Lintilä, yrittäjä Saimi Hoyer ja Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Jaana LaitinenYrittäjien työssä jaksaminen – kestävän kasvun avain?  -keskustelun juontaa yrittäjä Eeva Lehtimäki.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mika Kuismanen

Suomen Yrittäjät

pääekonomisti