Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Miten luoda terve kilpailu verovaroilla toteutettaviin palveluihin? 

Täydellinen kilpailu on taloustieteellinen käsite. Se kuvaa tilannetta, joka vain harvoin esiintyy käytännössä. Täydellisessä kilpailussa hyödykkeitä tuotetaan ihanteellinen määrä ja kuluttajilla on kaikki tieto tarjolla olevista vaihtoehdoista. Täydelliset markkinat ovat tehokkaat, ja ne maksimoivat yhteiskunnan hyödyn. Malli täydellisestä kilpailusta on ideaali, mutta sitä kohti kannattaa pyrkiä. 

Uusikaarlepyyn kaupunginjohtaja, hallintotieteiden tohtori Mats Brandt on väitöstutkimuksessaan tutkinut valinnanvapauskokemuksia. Vastaajina oli suomalaisia ja ruotsalaisia kuntien viranhaltijoita.   

Brandtin tutkimus paljasti, että kun asiakas voi valita useammasta eri palveluntarjoajasta, saadaan esiin valinnanvapauden myönteisiä vaikutuksia. Valinnanvapauden vapauttamat voimat, mukaan lukien markkinavoimat, ovat hyvin valjastettavissa myös julkisesti rahoitetun sote-järjestelmän tuottajiksi. Pitkällä aikavälillä palveluiden laatu myös paranee.  

Valinnanvapauus voi toteutua, jos:   

  • palveluntuottajia on tarpeeksi monta, ja kilpailu näiden kesken on reilua, 
  • käyttäjillä on tarpeeksi tietoa ja kykyä tehdä valinta, 
  • on olemassa toimiva suhde tilaajan, viranomaisen, ja tuottajan välillä, ja 
  • valvonta ja kontrolli toimivat tehokkaasti.  

Kilpailun kiivaus ei Brandtin mukaan ole valinnanvapauden ydin. Tärkein lisäarvo on monipuolisuus mitä eri tuottajat tuovat palveluvalikoimaan. Monipuolisuus pääsee kehittymään, jos toimijoilla on kannustin erottua muista toimijoista. 

Yritykset nähdään järjestelmän täydentäjänä 

Brandtin tutkimukseen vastanneista viranhaltijoista enemmistö näkee, että yksityisen toimijan rooli on täydentää julkista järjestelmää. Uhkaksi yksityisiä toimijoita ei nähdä, mutta ei myöskään täysin samanarvoisina julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon kanssa. Suomessa ja Ruotsissa vastaajien enemmistö on samanlainen. Kuitenkin suomalaisten vastauksista ilmenee hieman ruotsalaisia enemmän varauksellisuutta näihin väittämiin, joten jotain huolta kilpailusta Suomessa on.  

Viranomaisen on valvottava 

Valintaoikeusjärjestelmässä viranomaisten on tutkimuksen mukaan selvästi panostettava toimijoiden valvontaan ja kontrolliin. Liian sinisilmäisesti järjestelmään ei voi mennä tai muuten valvoja ei ole tehtäviensä tasalla.  

Mitä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjä on erotettu sote-tuottajista, siltä puolueettomampi ja tasapuolisempi valvoja ja korvausten maksaja se pystyy olemaan. Vahva järjestäjä ja valvoja on kaikkien suomalaisten etu sotessa. 

 

Satu Grekin 
elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Satu Grekin

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö.