Etsi

Vuoropuhelu on onnistuneen hankinnan edellytys

Vuorovaikutuksesta puhutaan paljon. Julkisten hankintojen maailmassa vuorovaikutus on muun muassa markkinavuoropuhelua tilaajan, toimittajan ja loppukäyttäjän välillä. Monissa kunnissa valmisteluaika jää lyhyeksi, hankintojen valmisteluun ei varata riittävästi aikaa, vuorovaikutus jää vähälle. Hyödynnämmekö potentiaalin elinvoiman ja kasvun edistämiseksi alueillamme? Keskustelemmeko tarpeeksi eri toimijoiden kanssa, tiedämmekö oikeasti mitä markkinoilla tapahtuu?

Yrittäjämyönteisen kunnan status kumpuaa toimivasta yhteistyöstä. Siitä, että kuullaan ja tullaan kuulluksi. Vuoropuhelu on onnistuneen hankinnan edellytys. Vuoropuhelua ei pidä katsoa suppeasti, se ei ole vain hankintaprosessin osa, sen tulee olla jatkumo. Kun keskusteluyhteys on jatkuva, osapuolille on selkeää mitä ollaan tekemässä. Onnistuneen hankinnan elementit koostuvat vuoropuhelun lisäksi selkeästä tarjouspyynnöstä, aidosta kilpailusta, yhteistyöstä ja avoimuudesta sekä sopimusaikaisesta seurannasta. Onnistuneilla hankinnoilla voimme vaikuttaa alueemme elinvoimaan, kasvuun ja kehittymiseen. Onnistuneet hankinnat ovat jokaisen veronmaksajan etu.

Jotta aitoon vuoropuheluun voidaan päästä, tulee osapuolten sitoutua yhteiseen toimintaan. Kunnissa tämä tarkoittaa hankintojen merkityksen nostamista kuntastrategiaan ja strategian jalkauttamista kunnan sisällä eri toimialoille. Toimialojen tulee sitoutua hankintojen aikaiseen suunnitteluun, kilpailuttamiseen ja sopimusaikaiseen seurantaan palauteprosesseineen. 

Vuorovaikutus on trendikästä, ei syyttä. Vuoropuheluissa on iso potentiaali. Vuoropuhelulla voidaan ratkaista isoja haasteita ja säästää euroja. Hankintayksiköllä ei välttämättä ole parasta tietoa alasta, jota hankinta koskee. Vuoropuhelulla voidaan löytää uusia innovaatioita ja ratkaisuja. Vuoropuhelulla voidaan vähentää myös hukkatyötä. Kysymysten määrä kilpailutusvaiheessa vähenee, kun valmistelu paranee. Mitä enemmän vuoropuhelua käydään, sitä paremmat valmiudet toimijalla on tehdä tarjous. Kun vuoropuhelua on käyty, on itse sopimuksen tekeminenkin helpompaa.

Miksi emme hyödyntäisi aitoa toimijoiden välistä keskustelua enemmän? Unohtamatta myöskään sidosryhmiä ja kuntalaisia.

Me Etelä-Karjalassa olemme panostaneet tähän, positiivisin tuloksin.

Vuoropuheluterveisin

Projektipäällikkö/Hankinta-asiamies Anni Peltola 

Yhteistyössä hankintasuunnittelijat Jaana Pousi-Hietala ja Teppo Mäki, Lappeenrannan kaupunki, Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun (HEH) – hanke sekä projektipäällikkö Simo Timperi, Imatran kaupunki Hankinnat Imatran seudulla Haltuun (HIH) – hanke 

     

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anni Peltola

Toimii Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun -hankkeen projektipäällikkönä ja Etelä-Karjalan hankinta-asiamiehenä.

Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun on EAKR-rahoitteinen hanke. Hankkeen toteuttajina ovat Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan muut kunnat yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n kanssa.