Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Näin yrittäjänä kehität yrityksesi osaamista  

Osaaminen on yritysten keskeinen menestystekijä ja kasvun mahdollistaja. Se, mitä pitää osata, vaihtelee yrityksen elinkaaren, toimialan ja koon mukaan. Osaamisen kehittämisen merkitys korostuu, kun yritystä perustetaan, yritys kasvaa tai kansainvälistyy, muissa muutoksissa ja myös yritystä lopetettaessa tai omistajan vaihtuessa. 

Yksinyrittäjillä osaamisen haasteet ovat erityisen suuria, kun yrittäjän on hallittava ainakin perusteiden tasolla toimialaosaamisen lisäksi kaikki yrittäjyyden osa-alueet markkinoinnista ja myynnistä digi- ja taloustaitoihin.

Onneksi apua saa: Suomen Yrittäjät tarjoaa yrittäjille monipuolista koulutusta ja paljon erilaisia oppaita

Mitä hyötyä yrittäjälle on osaamisen kehittämisestä? 

Teknologian ja toimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät yrityksiä panostamaan säännöllisesti henkilöstönsä tai yrittäjän omaan osaamiseen. Aiempi tutkinto tai työssä opitut taidot eivät enää riitä.

Nykyisten osaajien kehittämisen lisäksi kasvavan yrityksen on löydettävä uusia työntekijöitä. Osaajapula ja kohtaanto-ongelmat ovat nousseet viime aikojen isoiksi haasteiksi monilla toimialoilla. Niillä on vaikutusta koko Suomen kansantalouden kilpailukykyyn ja kasvuun.  

Oppilaitoisten lisättävä yhteistyötä yritysten kanssa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on hyvä vaihtoehto sekä nykyisten osaajien kehittämisessä että uusien henkilöiden rekrytoinnissa. Yritysten yhteistyö alueidensa oppilaitosten kanssa on entistä tärkeämpää. Oppilaitostenkin on lisättävä työelämälähtöisyyttään ja toimittava tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa.  

Yrittäjyyskasvatuksella on myös suuri merkitys kaikilla koulutusasteilla. Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta yrittäjämäistä osaamista tarvitsee jokainen. Yrittäjät voivat myös antaa panoksensa oppilaitosten toimintaan ja vaikuttaa tulevien osaajien valmiuksiin ja asenteisiin. Koulutuksessa on saatava perusta elinikäiselle oppimiselle ja ammattitaidon jatkuvalle vahvistamiselle. 

Mistä yrittäjä löytää osaamisen kehittämisen palvelut? 

Osaamisen kehittämiseen löytyy monenlaisia palveluita. Markkinoilla on tarjolla sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoiden koulutuksia ja muita osaamisen kehittämispalveluita. On lyhyitä ja pitkiä koulutuksia, on täsmäkoulutusta ja tutkintoihin johtavaa koulutusta. Hinnat, toteutukset ja muut toimintamallit vaihtelevat eri koulutuksen järjestäjillä.  

Kiireisessä arjessa yrittäjällä ei useinkaan ole aikaa etsiä yritykselleen tilanteeseen sopivaa koulutusta. Jotta yrittäjä löytäisi tarvitsemansa osaamisen kehittämisen palvelut, olemme Suomen Yrittäjissä koonneet kaksi opasta täynnä tietoa sekä yrityksen nykyisten ja uusien osaajien että yrittäjän oman osaamisen kehittämisestä.

Käymme oppaissa läpi myös monenlaisia tukia, joita yrittäjä voi hyödyntää työntekijöidensä tai itsensä kouluttamiseen. Näiden oppaiden lisäksi suosittelemme tutustumaan Suomen Yrittäjien erinomaisiin koulutuksiin ja muihin oppaisiin. 

Yrittäjät ymmärtävät hyvin kouluttautumisen merkityksen. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran selvityksen mukaan 90 prosenttia suomalaisista yrittäjistä pitää elinikäistä oppimista tärkeänä. Suomen Yrittäjät toimii yrittäjän tukena jatkuvan oppimisen polulla. 

Tutustu oppaisiin: 

Yrittäjän osaaminen -opas  

Kehitä työntekijöidesi osaamista -opas

 

Marja Vartiainen 
koulutusasioiden asiantuntija
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Marja Vartiainen

Marja Vartiainen on Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata osaltaan Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamispoliittisesta linjasta sekä auttaa jäsenyrityksiä osaamiseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.