Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Henkilöstöedustaja?

Esitin vastikään paikallista sopimista koskevan ongelman ratkaisemista siten, että luottamusmiesjärjestelmä korvattaisiin lakisääteisellä henkilöstöedustajalla (Kauppalehti, 3.5.).

On syytä todeta, että esitys on keskusteluavaus. Yrittäjäjärjestö ei ole käsitellyt asiaa omassa hallinnossaan. Esitys on kuitenkin tehty vakavalla mielellä.

Mistä on kyse?

Uusi malli korvaisi nykyisen luottamusmies- ja luottamusvaltuutettujärjestelmän. Jos järjestäytynyt yritys haluaa kuitenkin säilyttää – yhdessä sopien – luottamusmiesmallin, se on toki mahdollista.

Järjestäytymättömissä yrityksissä henkilöstöedustaja olisi lähtökohtaisesti malli, jolla henkilöstön edustus työpaikkasopimisessa järjestetään.

Henkilöstöedustaja olisi henkilö, jonka henkilökunta valitsee ja jolla on mandaatti sopia paikallisesti. Hänen kanssaan myös sovittaisiin, mikä olisi se tapa, jolla henkilöstö osallistuu yrityksen hallintoon.

Joskus on järkevää olla johtoryhmässä, joskus hallituksessa. Joskus riittää, että pidetään parin viikon välein yhteinen palaveri. On tärkeää löytää malli, joka sopii kuhunkin yritykseen ja sen johtamismalliin.

Jos pieni yritys haluaa sopia suoraan koko henkilökunnan kanssa, henkilöstöedustajaa ei tarvitse nimetä. Järjestelmä ei siis ole pakollinen pienyrityksiin.

Malli johtaisi siihen, että työpaikalla koko henkilöstöllä olisi tasaveroinen mahdollisuus vaikuttaa. Luottamusmiehen valintaan osallistuvat vain ammattiliiton jäsenet. Siksi henkilöstöedustajamalli lisäisi työntekijöiden valinnanvapautta ja antaisi valtaa myös niille, jotka eivät kuulu liittoon.

Suuryrityksessä voi olla useampi henkilöstöedustaja. Mahdollinen on myös tilanne, jossa on luottamusmies edustaa liittoon kuuluvia ja henkilöstöedustaja muita.
On hyvä muistaa, että palkansaajista on järjestäytynyt Suomessa 64,5 prosenttia. Erot ovat toimialojen välillä suuria. Keskimäärin siis joka kolmas palkansaaja ei kuulu liittoon. Esimerkiksi yksityisellä palvelualalla on järjestäytynyt vain puolet.

Lisäksi on hyvä muistaa, että valtaosa työnantajayrityksistä ei ole järjestäytynyt. Työnantajaliittoihin kuuluu noin 20000 työnantajayritystä ja niiden ulkopuolella toimii noin 70000.

Ehdotuksella ei haluta rapauttaa ammatillista järjestäytymistä tai vähätellä luottamusmiehiä. Ay-toiminta on tärkeää. Itsekin olen joskus ollut pääluottamusmies. Mutta tärkeää on myös varmistaa, että jokaisella työntekijällä on tasavertainen vaikutusvalta omalla työpaikallaan. Se vastaa myös perustuslakiin kirjattua järjestäytymisvapautta.

Työpaikkasopimiseen on kaivattu vahvasti kaikille samoja oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilöstöedustaja tarkoittaisi kaikille työntekijöille samoja oikeuksia. 
Malli korjaisi myös nykyisen lainsäädännön perusteiden vastaisen syrjivän asetelman, jossa voi käydä niin, että vähemmistön valitsema luottamusmies – ammattiliiton edustaja – syrjäyttää henkilöstön enemmistön valitseman luottamusvaltuutetun työpaikan sopijaosapuolena.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja 
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.