Etsi

Hoi maakunta: Tee hankintasi itse. Osaat kyllä!

Valtiolla on sille julkisia hankintoja tekevä yhtiö Hansel Oy. Eduskunta päättänee pian päästää tulevat maakunnat käyttämään Hanselin kilpailutuspalveluita.

Maakunnilla ei pitäisi ilmetä tarvetta käyttää valtakunnallista Hanselia ostoihinsa. Maakunnista on tulossa riittävän isoja neuvottelijoita ja osaavia hankkijoita, joten isoveljeä ei tarvita. Hyvien hankintojen edistämisessä apuna ovat Yrittäjien hankintaneuvojat. Hankintojen pitäminen lähellä edistää myös paikallisten yritysten mahdollisuutta tarjota. Kun hankinnat viedään kauas, samalla yleensä karkaa niiden ohjaaminen. Vain hinta puhuu tai kilpailua ei synny. Hanselissa on hyvää osaamista, mutta sitä voidaan levittää kevyemminkin kuin ulkoistamalla hankinta kokonaan Hanseliin.

Miten Hansel voisi auttaa maakuntia? Selvittää markkinapuutteita.

Se, mihin maakunnat todella tarvitsisivat ulkopuolista apua, on markkinapuutteiden selvittäminen. Jotta maakunta voisi itse tuottaa esimerkiksi yritys- ja kasvupalveluita, maakunnassa on suunniteltujen lakien mukaan oltava markkinapuute. On oltava ennalta selvitetty, että maakunnasta ei löydy vastaavien palveluiden tuottajaa.

Markkinapuutteen selvittämisessä on tärkeää, että selvittäjänä on taho, joka ei itse ole ehdolla kyseisen palvelun toteuttajaksi. Muutoin syntyy intressiristiriita, objektiivisuus vaarantuu ja arvio markkinapuutteesta todennäköisemmin riitautuu. Vähimmilläänkin asia voi aiheuttaa ristiriitoja paikallisessa päätöksenteossa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto täyttäisi objektiivisuuden vaatimuksen, mutta sen valvonta on jälkikäteistä.

Mielestäni Hanselin tulisi ryhtyä toimimaan markkinapuutteen selvittäjänä, jos maakunta pyytää. Markkinapuuteanalyysi olisi itsenäinen palvelu, eikä se liittyisi hankinnan toteuttamiseen maakunnan puolesta. Paikallispolitiikassa on aivan liikaa riitoja siitä, ovatko viranomaisten selvitykset puolueellisia. Hanselin tunnustettu asiantuntemus ja kokemus markkinoiden analysoinnista vähentäisi riitelyä jatkossa. Patoutunutta kysyntää etukäteiselle selvitykselle on olemassa.

Analyysin tulosta voitaisiin pitää pätevänä esimerkiksi noin kaksi vuotta. Maakunnat ja yritykset saisivat tuolle ajalle rauhan investoida ja toimia, mutta markkinoille pääsy ei estyisi liian pitkäksi aikaa.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Satu Grekin

kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät