Kuntien on vähennettävä liiketoimintaa | Yrittajat.fi

Etsi

Kuntien on vähennettävä liiketoimintaa

Käymme kohti kevään kuntavaaleja kiinnostavassa mutta haastavassa tilanteessa. Arvaamattomuus on kasvamassa maailmalla. Suomen talous ei ole kunnossa, mikä on vakava ongelma epävarmuuden keskellä, koska terve talous on pienen maan paras turva.

Meitä vaivaa ankara massatyöttömyys, joka vähenee tuskallisen hitaasti ja on suuri inhimillinen tragedia.

Otamme edelleen velkaa vuosittain julkiselle sektorille noin seitsemän miljardia – mikä vastaa työttömyyden vuosittaisia kuluja, eikä ole näköpiirissä, että velkaantuminen olisi taittumassa. Kasvumme on kovin hidasta, ja ennusteiden mukaan vielä hidastumassa.

Samaan aikaan meillä on Suomen talouden kantokykyyn nähden ylisuuri julkinen sektori. Erityisen suuri on eurooppalaisessa vertailussa kuntasektori, jossa on töissä yli 400 000 suomalaista.

Myös kuntien liiketoiminta on eurooppalaisittain poikkeuksellisen laajaa. Tämä on ongelma sen takia, että se syö tilaa yksityiseltä toiminnalta, joka on yleensä julkista tehokkaampaa. Jos yksityisille yrityksille ei jää elintilaa, se on kohtalokasta kuntien taloudelle, koska kunnan hyvinvointi perustuu yritysten kautta tuleviin työpaikkoihin ja verotuottoihin.

Suomeen tarvitaan uudistuksia. Meidän täytyy sopeuttaa julkinen sektorimme taloutemme kantokykyyn. Se tarkoittaa säästöjä mutta myös sitä, että markkinatalous valjastetaan eri tavalla kuin nykyisin palvelemaan yhteiskuntaa. On vaikea keksiä julkista palvelua, jota ei voisi tuottaa ainakin osin yksityisin voimin.

Samaan aikaan kuntien pitää kriittisesti arvioida kaikkea omaa liiketoimintaansa, ja tehdä vain se, mikä on välttämätöntä. Yritykset tarvitsevat tilaa kasvaakseen, työllistääkseen ja voidakseen myös kansainvälistyä. Yrityksiä ja niiden työntekijöitä ei pidä myöskään näännyttää yliraskaalla verotaakalla.

Kuntavaalit ovat yrittäjille erittäin tärkeät. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnissa korostuu elinvoima, jonka yritykset tuovat kuntaan. Sitä ei tule millään muulla kestävällä tavalla. Siksi on olennaista, että kunnissa on päättäjinä yrittäjyyttä ja liiketoimintaa ymmärtäviä.

Tällä hetkellä valtuustoissa on pari tuhatta yrittäjää – eri puolueissa. Teemme työtä sen puolesta, että yrittäjiä olisi mahdollisimman paljon ehdolla ja heitä myös valittaisiin valtuustoihin mahdollisimman paljon. Työ valtuustoissa on yritysten ja yrittäjien kannalta merkittävää.

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja