Etsi

Perhe-etuusjärjestelmä on eri asia kuin perhevapaajärjestelmä

Talouselämä julkaisi tänään artikkelin, jossa Kelan perhe-etuuksien asiantuntija Eva Ojala kummastelee sitä, että Suomen Yrittäjät rinnastaa tänään julkaistussa perhevapaakannanotossaan sairaan lapsen hoitovapaan perhevapaisiin. Ojalan mukaan perhevapailla tarkoitetaan äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa sekä lastenhoidon tukia eli kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea sekä joustavaa ja osittaista hoitorahaa. Suomen Yrittäjät esittää, että tilapäisestä hoitovapaasta työnantajalle aiheutuvat palkkakustannukset korvattaisiin yrityksille verovaroista. 

On ymmärrettävää, että Kelan virkamies tarkastelee järjestelmää etuuksien pohjalta. On myös totta että perhe-etuusjärjestelmä koostuu vanhempainpäivärahoista ja erilaisista lastenhoidon tuista.

Perhevapaajärjestelmä ei kuitenkaan rakennu etuuksien varaan vaan koostuu työsopimuslaissa säädetyistä vapaista (mm. äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa sekä osittainen hoitovapaa), joihin myös enintään neljän päivän pituinen tilapäinen hoitovapaa alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi lukeutuu. Tilapäisen hoitovapaan palkkakustannukset ovat siten mitä suuremmassa määrin osa perhevapaajärjestelmästä ja työntekijöiden vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia.

Palkanmaksuvelvollisuus tilapäisen hoitovapaan ajalta ei perustu lainsäädäntöön vaan työehtosopimuksiin. Palkanmaksuvelvollisuuden perustuminen työehtosopimukseen ei ole kuitenkaan ollut esteenä työnantajalle aiheutuvien palkkakulujen kompensoimiseen Kelan etuusjärjestelmästä esimerkiksi äitiys- ja isyysvapaan sekä sairausloman ajalta.

Ojala edelleen toteaa artikkelissa, ettei työntekijöiden sairaan lapsen hoitopäiviltä maksettavasta etuudesta ole ollut puhetta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Vanhempainvapaatyöryhmä linjasi kuitenkin muistiossaan jo vuonna 2011 seuraavasti:  ”Työryhmä on arvioinut myös mahdollisuuksia kehittää tilapäisestä sairaan lapsen hoidosta työnantajille aiheutuvien palkkakustannusten tasaamista. Työryhmä katsoo, että asiaa on syytä selvittää edelleen, koska järjestely vaatisi nyt voimassaoleviin korvausmalleihin verrattuna uusia hallinnollisia, lainsäädännöllisiä ja kustannusvastuuta koskevia ratkaisuja.” Myös Suomen Yrittäjien liittokokous otti asiaan kantaa vuonna 2012 ja Suomen Yrittäjät tavoiteohjelmassaan tälle hallituskaudelle. 

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Harri Hellstén

Suomen Yrittäjät
työmarkkina-asioiden päällikkö