Pienyritykset huomioon yritysten ja korkeakoulujen yhteistyössä | Yrittajat.fi

Etsi

Pienyritykset huomioon yritysten ja korkeakoulujen yhteistyössä

Tutkimus Pixhill
Pixhill

Elinkeinoelämän ja tutkimuksen vuorovaikutusta pitää vahvistaa, samoin tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kokonaishallintaa. Rahoitusta kannattaisi keskittää yritysten tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin ja tutkimus- ja korkeakoulusektorin huippuosaamisen keskittymien luomiseen. Näin vinkkaa Euroopan taloudellinen yhteistyöjärjestö OECD Suomelle.

Lisäksi olisi uudistettava julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalleja. OECD kannustaa Suomea myös kansainvälistämään innovaatiojärjestelmää ja tutkimus- ja tuotekehitystä. Myös korkeakoulu-uudistusta on jatkettava määrätietoisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tilasivat OECD:lta tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maa-arvioinnin saadakseen riippumattoman näkemyksen Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän nykytilasta ja uudistamistarpeista. Väliarvio julkistettiin helmikuussa. Arviointi julkaistaan kesäkuussa 2017.

Luonnoksessa vähemmälle huomiolle jää muutama keskeinen trendi, jotka on tärkeä huomioida. Jotta uusia työpaikkoja saataisiin mahdollisimman paljon, jotta innovaatiovetoinen kasvu olisi mahdollisimman vauhdikasta ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä vaikuttaisi kunnolla, on kaikkien innovaatiopolitiikan päättäjien tärkeää ymmärtää muutama seikka työmarkkinoista:

Yksityisen puolen uusi työ syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tilastojen mukaan vuosien 2001 - 2015 välisenä aikana on syntynyt nettomääräisesti 70 000 uutta työpaikkaa, kaikki pk-sektorille.
Työnantajayritysten määrä ei ole oleellisesti kasvanut Suomessa yli kymmeneen vuoteen, yksinyrittäjien määrä kasvaa koko ajan.

Yrittäjien koulutustaso paranee. Suomen Yrittäjien jäsenistöstä 23 prosenttia on korkeasti koulutettuja, viimeisen kymmenen vuoden aikana uusista jäsenistä 33 prosenttia.

Opiskelijat ja nuoret suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisemmin kuin koskaan aiemmin. Kuitenkaan yrittäjyyteen liittyvät taidot ja valmiudet eivät ole kehittyneet samassa suhteessa.

Helmikuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan lähes puolella yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua. Joka kymmenes yritys ilmoittaa osaavan työvoiman saatavuuden olevan yrityksen kasvun merkittävin este ja noin 40 prosentilla yrityksistä se rajoittaa kasvua jossain määrin.

23 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on noin 65 000 pientä ja keskisuurta yritystä, jotka vievät tavaroita tai palveluja tai harjoittavat muuten liiketoimintaa ulkomailla. Ulkomaiset opiskelijat eivät kuitenkaan löydä töitä Suomesta.

On siis tärkeää nostaa osaaminen, yrittäjyys ja pk-yritykset Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskiöön, kuten arvioinnin välisraportissa kohtuullisen hyvin on tehtykin.

Tutkimuksen ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen lisäämiseksi tulisi ymmärtää nykyisten yhteistyömekanismien heikkoudet. Johtopäätös tähän on jo olemassa; palvelumallit ja mekanismit on muotoiltu suurten yritysten tarpeisiin. Samat mekanismit eivät toimi pienten kanssa.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mika Tuuliainen

koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät