Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suhdannehuippu meni jo?

Kotitalouksien luottamus omaan sekä kansantalouden tilaan on kohonnut ja myös yrittäjien näkemykset talouden tilasta ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan. Kansantalouden tilaa kuvaava tilastoaineisto siis tukee yleistä käsitystä talouden virkoamisesta. Erityisen tärkeää on se, että niin kutsutussa kovassa datassa tilanteen nähdään kehittyvän suotuisasti.

Kasvunäkymät ovat kuitenkin vaatimattomat ja ennustettu aktiviteetti ei riitä kääntämään julkisen talouden tilannetta parempaan suuntaan.

Maaliskuun alussa julkaistussa neljännesvuositilinpidossa oli kuitenkin huolestuttavia piirteitä. Vaikka viime vuoden kasvuksi näyttää alustavasti muodostuvan 1,6 prosenttia, kasvu pysähtyi viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna.

Lisäksi viime vuoden kasvu koostui miltei yksinomaan kotimaisesta kysynnästä. Osa talousennustajista (muun muassa valtiovarainministeriö ja Suomen pankki) ennustavat kuluvalle ja seuraavalle vuodelle maltillisempaa talouskasvua kuin viime vuodelle, joten suhdannehuippu olisi ohitettu.

Uusimman Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yrittäjien odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat edelleen hiukan parantuneet. Odotukset tulevasta kasvusta ovat kuitenkin maltilliset. Yksityinen kulutus on suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Vaikka kotitalouksien nimellistulojen kehitys on varsin vaimeaa, alhainen inflaatio johtaa reaalitulojen myönteiseen kehitykseen.

Lisäksi kotitalouksien kysyntää vauhdittavat säästämisasteen aleneminen ja velkaantuminen. Yksityisiä investointeja vauhdittavat muutamat isot teollisuushankkeet ja etenkin rakentaminen. Vienti laahaa edelleen, ja sen kasvu on maailmankauppaa hitaampaa.

Työmarkkinoilla vallitsevien kitkatekijöiden johdosta työttömyysaste ei ole alentunut eikä työllisyysaste noussut merkittävästi. Satunnais- ja kausivaihtelusta puhdistettu työttömyysaste oli joulukuussa edelleen 8,6 prosenttia ja työllisyysaste noin 69 prosenttia.

Talouspolitiikan arviointineuvoston analyysi tukee hyvin pitkälti Suomen Yrittäjien näkemystä siitä, että hallituksen työllisyysastetavoite ei toteudu. Arviointineuvoston laskelmien mukaan hallituksen tavoitteesta puuttuu tällä hetkellä noin 110 000 yksilöä.

Työmarkkinoiden toiminnan heikkoudesta kertoo myös se, että pitkäaikaistyöttömyys on edelleen nousussa ja työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyy edelleen parhaassa työiässä olevia. Laaja työttömyys on jämähtänyt noin 450 000 yksilöön.

Reaalitalouden positiivinen kehitys on kuitenkin vielä sen verran vaimeaa, että julkisen talouden heikkoon tilanteeseen ei ole odotettavissa käännettä lähiaikoina. Julkinen talous on edelleen alijäämäinen ja velan absoluuttinen määrä jatkaa nousua. Myös velkasuhde noussee tulevaisuudessa. Kasvun kannalta olisi tärkeää, että julkisen sektorin tehostamiseen alettaisiin kiinnittää entistä enemmän huomiota.

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mika Kuismanen

Suomen Yrittäjät

pääekonomisti