Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suomen Yrittäjät ei pyri työmarkkinaosapuoleksi

Ilta-Sanomat julkaisi perjantaina politiikan erikoistoimittaja Timo Haapalan kirjoituksen Suomen Yrittäjistä ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäisestä. Haapalan kirjoituksessa oli valitettavan monta virhettä, jotka on syytä oikaista.

Haapalan väite, että ”Pentikäisen johdolla Suomen Yrittäjät piti saada työmarkkinaneuvotteluihin tasavertaiseksi kumppaniksi muiden kanssa” ei pidä paikkaansa.

Suomen Yrittäjät ei tavoittele paikkaa työmarkkinaneuvotteluissa. Emme halua tukea toimimatonta järjestelmää. Neuvottelut on siirrettävä sinne missä työ tehdään, eli työpaikoille.

Haapalan mukaan ay-liike on suuttunut Suomen Yrittäjille. Väite sattui aamulle, jolloin Suomen Yrittäjät ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK järjestivät yhdessä tilaisuuden paikallisesta sopimisesta. Tilaisuus oli avoin toimittajille, eli sinne oli mahdollista tulla arvioimaan suuttumisen astetta. Tässä järjestöjen yhteinen tiedote tilaisuudesta.

Haapala kirjoittaa Suomen Yrittäjien vastustaneen Pentikäisen johdolla Tekesin ja Finnpron yhdistämistä Business Finland -nimen alle. Sekään ei pidä paikkansa. Yrittäjien mielestä olisi kannattanut lisätä nykypohjalta Finpron ja Tekesin yhteistyötä tai rakentaa yksi asiakaslähtöinen osakeyhtiö eikä uutta virasto-yhtiö -yhdistelmää. Tässä tiedote, jonka julkistimme tuoreeltaan päätöksen jälkeen. 

Kirjoittaessaan kevään kilpailukykysopimuksesta Haapala astuu eniten harhaan. Vuosi sitten käyty julkinen keskustelu paikallisesta sopimisesta alkoi ennen kuin Mikael Pentikänen aloitti Suomen Yrittäjien toimitusjohtajana. Otimme yhdessä Perheyritysten liiton kanssa kantaa kilpailukykysopimuksessa ollutta luottamusmiespakkoa vastaan.

Tuo luottamusmiespakko olisi käytännössä estänyt paikallisen sopimisen edistymisen pienissä yrityksissä, eli väite siitä, että 80 prosenttia paikallisen sopimisen tavoitteistamme olisi toteutunut, on väärä. On hyvä muistaa, että valtaosa Suomen yrityksistä on aivan pieniä, joissa ei ole ay-liittoon kuuluvaa luottamusmiestä.

Olemme paikallisesta sopimisesta edelleen samaa mieltä kuin vastauksessamme hallitukselle viime kesäkuussa. Suomen Yrittäjät nimenomaisesti haluaa, että työpaikoilla jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikan asioihin, kuului liittoon tai ei. 

Suomen Yrittäjät on edelleen valmis hyväksymään lainsäädännön pohjaksi mallin, jonka mukaisesti paikallisen sopimisen työntekijöitä edustavaksi sopijakumppaniksi hyväksytään luottamusmiehen ohella myös työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valitsema edustaja. Lisäksi Suomen Yrittäjät katsoo, että paikallinen sopimus on voitava työntekijöiden näin halutessa tehdä työnantajan ja henkilöstön kanssa yhdessä.

Kanta on Suomen Yrittäjien pitkäaikaisen kannanmuodostuksen tulos ja me Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenet hyväksyimme sen yksimielisesti. Suomen Yrittäjissä päälinjat vedämme me luottamushenkilöt.

Tällä viikolla uutisoitiin Suomen Yrittäjien vaatimuksesta saada edustajansa työeläkeyhtiöiden hallituksiin. Haapala väittää, että yrittäjät eivät olisi työeläkepöytien maksumiehiä. Kyllä me osaltamme olemme, myös pienet yritykset. Miksi vain Elinkeinoelämän keskusliitto EK saisi edustaa meitä?

Suomen Yrittäjät on yrittäjien järjestö, omilla rahoilla omia asioita hoitava. Järjestölle ei tavoitella mitään, vaan tehdään sitä, mitä yrittäjät haluavat olosuhteiden parantamiseksi tehtävän.

Uudet työpaikat ovat Suomessa jo pitkään syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjien hyvä on koko yhteiskunnan hyvä.


Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Jyrki Mäkynen

puheenjohtaja 
Suomen Yrittäjät