Taistelu identiteettivarkaita vastaan käynnissä | Yrittajat.fi

Etsi

Taistelu identiteettivarkaita vastaan käynnissä

Identiteettivarkaudet ovat maailmanlaajuisesti yksi kasvavista rikollisuuden lajeista. Uhreiksi joutuvat myös yrittäjät ja yritykset. Yksinkertaisimmillaan yrittäjän tietoja hyödynnetään tai osoite kaapataan, jotta anastaja voi hyötyä yrityksestä rahallisesti, esimerkiksi tilaamalla tuotteita yrityksen nimissä. 

Suomessa yritysten tietoja on kalasteltu ja varastettu esimerkiksi ilmoittamalla yhteystietojen muutoksista virallisiin rekistereihin.

Suomen Yrittäjät on ryhtynyt taisteluun identiteettivarkauksia vastaan niin tiedottamisella, neuvonnalla ja osallistumalla asiaa koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kaupparekisterityöryhmä pohti muun muassa sitä, tulisiko paperilla tapahtuvasta ilmoittelusta luopua tulevaisuudessa kokonaan. Suomen Yrittäjien kanta on selvä: identiteettivarkauksien ehkäisemiseksi ja palveluiden hintojen laskemiseksi kannatamme kaupparekisteripalveluiden sähköistämistä. Myös yrittäjiltä on tullut viestiä muutoksen tarpeellisuudesta.

Suomen Yrittäjät on on keskustellut Patentti ja rekisterihallituksen kanssa yhteistyöstä identiteettivarkauksien minimoimiseksi. PRH onkin käynnistänyt pikaisesti selvityksen siitä, miten identiteettivarkaudet saadaan pysäytettyä heidän osalta kokonaan. Tällä hetkellä kaikki paperiset muutosilmoitukset ohjataan yhdelle juristille, joka tarkistaa yrittäjältä tietojen paikkansapitävyyden. PRH:n siirtyy jatkossa mahdollisesti kokonaan sähköiseen ilmoittamismenettelyyn.

Lisäksi yrittäjäjärjestö on mukana sisäministeriön yritysturvallisuuden yhteistyöryhmässä ja sen alatyöryhmissä, joissa pohditaan kyberturvallisuuden edistämistä ja identiteettivarkauksien ehkäisemistä.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Tiina Toivonen

Suomen Yrittäjät
lainsäädäntöasioiden päällikkö