Välttämätön sote-uudistus | Yrittajat.fi

Etsi

Välttämätön sote-uudistus

Hallitus joutuu valmistelemaan uudelleen osan sosiaali- ja terveysuudistusta. Se ei ole vain huono asia, sillä paketissa oli valuvikoja.

Yksi niistä liittyi sote-keskuksiin, joille halutaan liikaa tehtäviä. Tämä johtaa siihen, että pienen yrityksen on mahdoton perustaa sote-keskusta.

Tämä ei ole suomalaisten edun mukaista. Se johtaa siihen, että valinnanvaihtoehtoja ei ole, kilpailu on vähäistä ja potilas kärsii. Näin kävisi erityisesti pienissä kaupungeissa ja maaseudulla. Asia korjautuisi, jos sosiaalipalvelut poistettaisiin sote-keskuksen tehtävistä.

Lisäksi on erittäin tärkeää varmistaa, että maakuntien oma tuotanto tapahtuu tavalla, joka on läpinäkyvä. Muuten on mahdoton verrata kustannuksia.

Hallituksen on tärkeä viedä sote-uudistus maaliin. Syntyvä malli ei tule olemaan täydellinen. On selvää, että korjattavaa jää tulevillekin hallituksille.

Yrittäjät pitää tärkeänä myös maakuntauudistusta. Jos se tehdään hyvin, maakunnallinen byrokratia vähenee ja palvelu paranee. Tämä ei tapahdu kuitenkaan itsestään vaan on todellinen riski, että hallinto paisuu eikä kustannuksia hallita.

Kun sote hallitsee maakuntien tehtäviä, pitää varmistaa, että muut tehtävät määritellään selkeästi ja niille turvataan resurssit. Muuten sote voi viedä kasvupalveluille varatut voimavarat.

Monituottajamalli on paras tapa edistää laatua ja hallita kuluja myös kasvupalveluissa.

 

Mikael Pentikäinen
toimittaja
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja