Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yleissitovuus modernisoitava ja rajattava vain vähimmäispalkkaan

Suomessa on puoli miljoonaa työikäistä ihmistä ilman työtä: työttöminä, erilaisissa työvoimapalveluissa tai täysin syrjässä työmarkkinoilta. On ilmiselvää, että työmarkkinoita on uudistettava niin, että yrittäjät pystyvät tarjoamaan enemmän työpaikkoja. Nyt työttömät ja heidän perheensä kärsivät työmarkkinoiden jäykkyyksistä.

Muualla Euroopassa ei tunneta Suomen yleissitovuuden kaltaista järjestelmää, joka sulkee osan ihmisiä työelämän ulkopuolelle ja estää heitä ansaitsemasta tuottavuuttaan vastaavasti. Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoihin kuulumattomissa yrityksissä pitää noudattaa alan työehtosopimusta, vaikka yritys ei ole edustettuna työehtosopimusneuvotteluissa eikä siis voi vaikuttaa työehtosopimuksen sisältöön.

Yksi keino uudistaa työmarkkinoiden rakenteita olisikin modernisoida yleissitovuus ja rajata se koskemaan vain vähimmäispalkkaa. Nyt yleissitovuuden piiriin kuuluu kaikki työn tekemisen ehdot. Muutos yksinkertaistaisi työehtojen määräytymistä ja vähentäisi yritysten hallinnollista taakkaa. Työn tarjoaminen helpottuisi huomattavasti. Kattava työlainsäädäntö varmistaisi työntekijän turvatun aseman. 

Yleissitovuuden modernisointi ei johtaisi palkka-aleen. On muistettava, että esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa yleissitovuutta ei tunneta lainkaan. Työmarkkinat ovat markkinat, ja yritykset kilpailevat myös työntekijöistä. Menestyäkseen yritys tarvitsee osaavan, sitoutuneen ja tyytyväisen henkilöstön.

Suomen työmarkkinoille tarvitaan tervettä kilpailua ja lisää sopimisen vapautta. Niin syntyy uutta työtä. 

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Janne Makkula

työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät