Etsi

Ymmärrämmekö, että alkoholi aiheuttaa haittoja työpaikoilla?

Alkoholilainsäädäntöön valmistellaan uudistusta, jonka päälinjoista on sovittu hallituksessa. Alkoholijuomien jakelua vapautettaisiin muun muassa sallimalla vahvojen oluiden ja lonkeroiden myynti kaupoissa.

Alkoholilainsäädännön uudistaminen kuohuttaa mieliä. Se synnytti eduskunnassa viinakapinan muutama viikko sitten: jopa jotkut hallituspuolueiden kansanedustajat ilmoittivat vastustavansa osaa hallituksen kaavailemista uudistuksista. Huolena on alkoholin kulutuksen ja samalla alkoholin aiheuttamien haittojen lisääntyminen.

Lakiesityksen yksityiskohtia valmistellaan nyt hallituksen piirissä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kysyi, ymmärtääkö Suomen Yrittäjät alkoholin aiheuttavan ongelmia työpaikoilla. Sanomalehti Kalevan haastattelussa hän arveli Suomen Yrittäjien sivuuttavan alkoholihaitat pk-työnantajayrityksille. Emme me sivuuta, ja lausunnossamme totesimmekin arvioivamme siinä uudistusta elinkeinopolitiikan näkökulmasta.

Suomen Yrittäjät lausui asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle tammikuussa. Kannatimme sääntelyn vapauttamista.

Uudistuksen terveysvaikutuksiin Suomen Yrittäjät ei siis ottanut kantaa. Miksi?

Suomen Yrittäjät ei kiistä asiantuntija-arvioita alkoholihaitoista. Olemme kuitenkin yrittäjäpoliittinen järjestö, minkä vuoksi lähestyimme asiaa ydinosaamisemme eli yrittäjä- ja kilpailupolitiikan näkökulmasta. Tämä todettiin myös lausunnossamme.

Olen keskustellut yrittäjien kanssa alkoholin haitoista ja lakiuudistuksen vaikutuksista. En ole vielä törmännyt yrittäjään, joka kiistäisi alkoholin haittavaikutukset. Monella on ollut omakohtaista kokemusta alkoholin haitoista työyhteisössä. Niin on minullakin.

Työnantajayrittäjät toteavat kuitenkin painokkaasti, että alkoholinkäytön seuraamuksineen pitää olla ensisijaisesti henkilön omalla vastuulla. He eivät usko, että lakiuudistuksen tekemättä jättäminen tai vahvojen juomien pitäminen edelleen vain Alkon valikoimissa olisi oikea ratkaisu. Markkinoita tulee avata ja kilpailua lisätä.

Yrittäjät tukee vahvasti panimoiden ja ravintoloiden suoramyyntioikeutta, ja vaatii, että Alkon monopoli tulee asteittain purkaa. Esitimme myös muutoksia, jotka parantaisivat ravintoloiden ja matkailuyritysten asemaa. Ravintola on valvottu, työpaikkoja tarjoava ympäristö.

Lausunnossa vaadimme, että ylimitoitettua velvoitetta järjestyksenvalvonnasta kevennetään, lyhennetään Alkolle esitettyä aukioloaikavapautusta, annetaan ravintoloiden myydä viiniä myös ulos, ja taajama- ja haja-asutusalueiden erilaisten jatkoaika- ja järjestyksenvalvontasäännösten uudelleenarviointia.

Suomen Yrittäjät ottaa mielellään vastaan keskusteluhaasteen alkoholihaitoista. Toivottavasti mielipiteen vaihto jatkuu, sillä työntekijöiden hyvinvointi parantaa tuottavuutta, ja sitä kautta talouskasvua. Henkilökohtaisesti olen optimisti ja uskon, että kaksi hyvää asiaa voi toteutua kerralla: alkoholipolitiikkaa vapautetaan ja suomalaisten juominen tulee vastuullisemmaksi.

 

Antti Neimala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Antti Neimala

Antti Neimala on Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja, jonka vastuualueena ovat lainsäädäntö ja yritysten taloudellinen toimintaympäristö.