Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisäverotus helpottamaan pienten toimintaa ja kasvua

Hallitusohjelmaan kirjatut yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisäverotus ovat tulossa voimaan vuoden 2017 alusta. Yrittäjävähennyksellä kevennetään elinkeinonharjoittajien, avointen ja kommandiittiyhtiöiden sekä maa-, metsä ja porotalousyrittäjien verotusta. Maksuperusteinen arvonlisäveron tilittäminen sallitaan puolestaan yrityksille, joiden liikevaihto jää alle 500 000 euroa. Suomen Yrittäjien ajamat esitykset ovat mukana ensi vuoden talousarvioesityksessä.

Yrittäjävähennyksellä kevennystä pienyrittäjille

Yrittäjävähennyksen määrä olisi vastedes viisi prosenttia toiminnan tulosta. Tämä vastaa käytännössä noin kahden prosenttiyksikön alennusta pienyritysten verotukseen. 

Viime vuosina vain osakeyhtiöiden verotusta on kevennetty, kun yhteisövero laskettiin 20 prosenttiin. Samaan aikaan pääomaveroa on nostettu. Kun vain osakeyhtiöiden verokantaa on laskettu, pienyritysmuotojen asema näihin nähden on muuttunut.  Pienten ansiotulojen verotusta on tosin samaan aikaan kevennetty, mutta ei merkittävästi. Siksi Suomen Yrittäjät on vaatinut, että eri yritysmuodot tulee huomioida tasapuolisesti. 

Noin puolet pk-yrityksistä on elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Lähes kaikki uudet työpaikat syntyvät tällä hetkellä pk-yrityksiin. Pienyritykset ovat tärkeitä työpaikkojen luojia, sillä yli 10 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista on näissä pienyrityksissä. On tärkeää, että myös nämä pienyritykset huomioidaan kannustavassa verokehityksessä.

Yrittäjävähennyksellä voi vastedes olla vaikutusta uusien yrittäjien määrään, sillä se kannustaa työllistymään omassa yritystoiminnassa.

Kaavamainen yrittäjävähennys ei tosin poista sitä rakenteellista eroa, että osakeyhtiössä voidaan edelleen miettiä ensin yrityksen kasvutarpeita ja vasta sitten tulon nostamista yrittäjälle. Korjaus kompensoi kuitenkin eroa, joka eri yritysmuotojen välille on syntynyt.  

Myös aloittavien yritysten tulee voida harjoittaa toimintaa joustavasti nykyisissä pienyritysmuodoissa. Tämänkin vuoksi on tärkeää tunnustaa, että eri yritysmuodot ovat verotuksessa samanarvoisia. 

Pienille yrityksille oikeus valita maksuperusteinen arvonlisäverotus

Toinen vuodelle 2017 luvattu uudistus on maksuperusteinen arvonlisäverotus. Maksuajat ovat viime aikoina pidentyneet ja monien yritysten asiakkaat voivat maksaa laskujaan hitaasti. Yritys voi joutua vaikeuksiin, jos arvonlisäveron joutuu maksamaan ennen kuin on saanut maksun asiakkaaltaan. Tämä on syönyt monen yrityksen kassavirtaa.

Ongelmia on torjuttu maksuaikalain muutoksella, jolla on pyritty lyhentämään maksuaikoja 30 päivään. Keväällä 2016 tehdyn selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa yrityksistä joutuu kuitenkin edelleen tyytymään pidempiin maksuaikoihin. Toiminimien osalta ongelmaa ovat lieventäneet myös kirjanpitolain kevennetyt velvoitteet, mutta nämä eivät koske kaikkia.

Maksuperusteinen arvonlisäverotus koskee jatkossa liikevaihdoltaan alle puolen miljoonan yrityksiä ja mahdollisuuden voi valita noin 190 000 yritystä. Raja johtuu EU:n arvonlisäverodirektiivistä ja Suomella on mahdollisuus hakea rajan korottamista aina kahteen miljoonaan euroon. 

Yrittäjyyden vetovoima uravalintana voi kasvaa erityisesti nuorten keskuudessa, kun hallitus pyrkii tukemaan pienyrittäjyyttä. Toivottavasti hyviä päätöksiä saadaan vielä lisää.  

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anna Lundén

johtaja
Suomen Yrittäjät