Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omistajanvaihdokset yrittäjyyspolitiikkaa kaikilla päätöksenteon tasoilla

Omistajanvaihdosten merkitys yritysten kasvussa, uudistumisessa ja alueiden elinvoimaisuuden ja vetovoiman säilyttäjinä on alettu oivaltaa yhä laajemmin.

Työ tämän oivaltamiseksi on ollut ja pitää olla pitkäjänteistä. Koska tiedän, että kaikki tehty työ – vaikkapa Suomen Yrittäjien toimet – eivät ole tuttuja, on niitä hyvä kerrata kertoen samalla muutamasta painotuksesta. 

Sen lisäksi, että omistajanvaihdosasiantuntijamme tekevät työtä eri puolilla maata, omistajanvaihdokset teemana on näkynyt useissa Suomen Yrittäjien julkaisuissa ja ohjelmissa vuonna 2020.

Omistajanvaihdoksiin tarvitaan valmennusta

Huhtikuussa julkaisimme Suomi on yritystensä summa 2.0 -aluekehitysohjelman, jossa perustellaan omistajanvaihdosten panostamisen alueellista merkitystä ja ulottuvuutta. Ohjelma esitteli yhteensä 91 keinoa, jotta alueet ja yritykset voivat selviytyä koronakriisistä yhdessä, kun ennätysmäärä yrittäjiä on hakemassa uutta alkua ja suuntaa yritystoiminnalleen. Ohjelmassa esitimme muun muassa, että Suomeen on luotava laaja ja kunnianhimoinen Yrittäjäksi yritysostolla -valmennus. Valmennus olisi tarkoitettu kokeneelle liikkeenjohdolle, joita tulee työmarkkinoille toimintojaan alas ajavista suurista yrityksistä.

Hallitusohjelmaa pitää päivittää

Lokakuussa Suomen Yrittäjät julkaisi Elvy Suomi -ohjelman, jossa esitettiin 100 toimenpidettä hallitusohjelman päivittämiseksi. Toimenpiteiden joukossa oli myös omistajanvaihdoksien edistämisen avaintekijöitä. Esitimme muiden muassa perintö- ja lahjaverotukseen tehtyjen kiristyksien perumista.

Pohdittavaa valtuutetuille: pysyykö yritys omistajanvaihdoksen jälkeen kunnassa?

Marraskuussa Suomen Yrittäjät julkaisi Ei kuntaa ilman yrityksiä -kuntavaaliohjelman

Yrittäjien kuntavaaliohjelmassakin on useita omistajanvaihdoksia sivuavia kohtia. Valtuustojen päätökset vaikuttavat suoraan siihen, menestyvätkö yritykset kunnassa, vai siirtyvätkö palvelut muualle. Siksi kuntavaaliehdokkaiden ja äänestäjien kannattaa miettiä yrittäjien ja yritysten asioita. Pysyvätkö yritykset ja työpaikat omistajanvaihdoksen jälkeen kunnassani? 

Omistajanvaihdos usein kasvattaa yritystä

Miksikö luettelin järjestömme ohjelmatuotantoa? Tein sen havainnollistaakseni sen, että onnistuneiden omistajanvaihdoksien edistäminen on kuntien, alueiden ja valtion asia. Jokaisella on tässä työssä oma tärkeä roolinsa.

Toivon, että jokainen löytää näistä ohjelmista sen oman roolinsa ja toimii sen mukaisesti. 

Suomi tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan yrityksiä ja kasvuhakuisia yrittäjiä. Se on olennaista, koska yrittäjät luovat työtä ja kasvua. Yrityksen omistajanvaihdos on tunnetusti toimiva liipaisin kasvuyritysten synnyttämiseksi.

Omistajanvaihdosten edistämistä tarvitaan mikro- ja pienyritysten osalta niin kauan, kunnes yrityskaupat muodostuvat sen osapuolille yhtä arkipäiväisiksi kuin vaikkapa auto- tai asuntokauppa. Edistämistoimet edellyttävät yhteistä poliittista tahtoa, yhteisiä toimenpiteitä. 

Mainittujen lisäksi julkaisemme lähiaikoina kokonaisvaltaisen ohjelman, jotta kaikki ymmärtävät omistajanvaihdosten edistämisen olevan kiinteä osa valtion, alueiden ja kuntien yrittäjyyspolitiikkaa.


Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anssi Kujala

Anssi Kujala työskentelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana.