Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
10.3.2023
Jutta Wirén, Omistajanvaihdoksia vauhditetaan Varsinais-Suomessa yhteistyöllä  

Omistajanvaihdoksia vauhditetaan Varsinais-Suomessa yhteistyöllä  

Finnveran tuore Lounais-Suomen aluekatsaus kertoo omistajanvaihdosten määrän laskusta vuonna 2022 Varsinais-Suomessa. Vuodet eivät ole veljiä. Vuosi 2021 puolestaan oli omistajanvaihdosvilkas ja maakunnista Finnveran omistajanvaihdosten rahoitus kasvoi eniten Varsinais-Suomessa. Finnveran rahoitus omistajanvaihdoksiin tuolloin yli kaksinkertaistui ja rahoitettujen omistajanvaihdosten määräkin kasvoi yli neljänneksellä edellisvuodesta. 

Toisin kuin TS 3.3.2023 kertoi, Varsinais-Suomen lisäksi yrityskauppojen määrä näyttäisi olleen laskussa Finnveran aluekatsauksien perusteella niin ikään ainakin Etelä-Karjalassa, Kymeenlaaksossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa. 

Yritysten tarve löytää uusia jatkajia on kasvussa muun muassa ikääntymisen myötä. Pandemian jälkeinen paluu normaaliin jäi haaveeksi. Nopea muutos yritysten toimintaympäristössä, energian, tuotantokustannusten ja korkotason nousu sekä yleinen epävarmuuden lisääntyminen jarruttavat ymmärrettävästi omistajanvaihdosten toteutumista. Yksi yrityskauppojen toteutumisen edellytyksistä on luottamus talouden positiiviseen kehitykseen, johon valitseva geopoliittinen tilanne on tuonut uuden lommon. 

Omistajanvaihdostoimijoiden kenttä on pirstaleinen. Vasta viime vuonna Tilastokeskus tuotti Verohallinnon tiedoista ensimmäistä kertaa tärkeää numerotietoa omistajanvaihdosten vuosivolyymeista. Tilastossa hyödynnetty yrityskauppatilasto koskee vain osakekauppoja eli liiketoimintakaupat jäävät lukujen ulkopuolelle. Näiden Tilastokeskuksen lukujen mukaan maakunnittain omistajanvaihdoksia on tapahtunut viime vuosina eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. 
 
Varsinais-Suomessa yrittäjien omistajanvaihdosaikeet ovat valtakunnallista tasoa korkeampia, sillä yli 55-vuotiasta yrittäjävastaajista jopa 64 prosenttia on kertonut suunnittelevansa yrityksestään luopumista lähivuosina. Aikeet on muutettava konkreettisiksi teoiksi. Erityisesti mikro- ja pienyrittäjiä on heräteltävä omistajanvaihdoksiin alueellisen elinvoiman ja vireyden varmistamiseksi. Tarve on sitä suurempi, mitä harvempaan asutusta alueesta on kysymys. Uusia yrityksiä syntyy runsaasti kasvukeskuksiin, mutta vähemmän harvaan asutuille alueille. Yritykset toimivat usein verkostona, jolloin yhden yrityksen toiminnan loppuminen saattaa aiheuttaa hankaluutta muille toimijoille ja yrityksille. 

Onnistuneet omistajanvaihdokset ovat koko maakunnan elinvoiman kannalta merkittävässä roolissa. Mitä enemmän Varsinais-Suomeen saadaan onnistuneita omistajanvaihdoksia, sitä useampi yritys nousee tutkitusti uuteen kehitys- ja kasvuvaiheeseen. On kyse myös työpaikoista. Omistajanvaihdosfoorumin mukaan omistajanvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen Suomessa jopa noin 14 500 työnantajayritykselle, joissa on noin 90 000 työpaikkaa.   

Siksi on tärkeää kääntää omistajanvaihdosten kehityksen suunta uudestaan nousuun. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään elinkelpoista yritystä ja siksi on entisestään lisättävä yhteisiä ponnistuksia omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi.  

Varsinais-Suomen Yrittäjien koordinoiman Omistajanvaihdospalvelun tavoitteena on auttaa omistajanvaihdoksen eri vaiheissa, varmistaa yritysten toiminnan jatkuvuus ja sitä kautta edistää työllisyyttä ja alueen elinvoimaisuutta. Palvelumme kokoaa yhteen maakunnan johtavat asiantuntijat muun muassa arvonmäärityksen, verotuksen, rahoituksen sekä juridiikan saralta. Myös potentiaalisiille uusille yrittäjille on kerrottava yrityskaupasta reittinä yrittäjyyteen. 
 
Omistajanvaihdosten edistäminen on oltava vahvempi osa elinkeinopolitiikka kaikilla tasoilla, kunnista kansalliselle tasolle. Pääministeri Marinin hallituksen puoliväliriihen kirjausten mukaisesti seuraavalla hallituskaudella on toteutettava ja vakiinnutettava kansallinen omistajanvaihdosohjelma ja toteutettava se yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. 

Jutta Wirén