Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omistajanvaihdos luo kasvuyrityksiä

Syyskuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on laskenut trendinomaisesti useamman vuoden ajan. Kasvuhakuisuus on tutkimustulosten mukaan sidonnainen yrityksen kokoon: mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin yhtiöllä on kasvuhakuisuutta, kun taas pienemmät yritykset eivät pääasiassa ole kasvuhakuisia.

Kun yhtälöön lisätään Suomen yritysdemografia, jossa valtaosa yrityksistä on pienehköjä, tämä tarkoittaa, ettei leijonanosa yrityksistä Suomessa halua kasvaa.  Kasvun kautta yritykset kuitenkin luovat lisää työpaikkoja, jolloin Suomi yhteiskuntana voi paremmin. Siksi Suomi tarvitsee lisää kasvuyrityksiä.

Miten kasvua saisi aikaan? Tapoja on monia: lisämyynti, investoinnit, digitalisaatio, tehostaminen, skaalautuvien liiketoimintamallien rakentaminen ja niin edelleen. Jos yritykset eivät tavoittele kasvua, eivät ne myöskään edistä sitä tukevia toimenpiteitä.

Pk-yrityksissä yrityksen strategian luovat yleensä omistajat. Jos yrityksellä ei ole kasvustrategiaa, yksi kasvuliikkeen alulle panevista voimista voikin olla omistajanvaihdos. Finnveran arvion mukaan joka kolmas omistajanvaihdoksen läpikäynyt yhtiö onnistuukin kasvamaan omistajanvaihdosta seuraavana kolmena vuotena. 

Uusi yrittäjä tuo yritykseen uuden näkökulman

Miksi näin tapahtuu?

Uuden omistajan ohjaksissa moni asia yritystoiminnassa määrittyy uudelleen. Uusi omistaja tarkastelee yritystoimintaa uudesta näkökulmasta, ja toimintaa kyetään mahdollisesti tarkastelemaan aiempaa kriittisemmin ja avarakatseisemmin. Löytyy uusia kanavia, automatisaation paikkoja ja digiloikkaa.

Osin kasvun ajurina voi olla uuden omistajan halu luoda sijoitukselleen tuottoa, mutta joskus kasvu saadaan aikaan jo päivittämällä yrityksen prosessit nykyaikaan. On nimittäin tavallista, että yritystoiminnan kehittämishalu on edellisellä omistajalla hiipunut eläkeiän lähestyessä. Hyvin määritelty haltuunoton suunnitelma voi tuoda mukanaan yllättäviä etuja. 

Oikea omistaja löydettävä yritykseen oikeassa vaiheessa

Nyt on tärkeää kääntää katse horisonttiin ja koronan jälkeisen uuden kasvun rakentamiseen. Yrityskaupat ja omistajanvaihdokset luovat kasvun rakentamiselle edellytyksiä ja tukevat terveen yritystoiminnan jatkuvuutta. Ne tuovat myös kaivattua uudistumista.

Yritykselle täytyy löytää oikea omistaja yrityksen elinkaaren oikeassa vaiheessa. Tietoisuuden lisäämisellä ja omistajanvaihdoksia edistämällä lisäämmekin potentiaalisten kasvuyritysten syntymisen mahdollisuuksia.  

 

Elisa Sipponen 
aluepäällikkö
Finnvera Oyj

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Vierailija

Kirjoittajat kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.