Etsi

Emergency banner

Omistajanvaihdoshanke päättyy - mitä jäi käteen?

Suomen Yrittäjien kesällä 2013 käynnistämä Omistajanvaihdoshanke päättyy vuoden 2017 lopussa. Hankkeen myötää omistajanvaihdoksiin liittyviä palvelupolkuja, palveluja eri osapuolten rooleja ja yhteistyötä on kehitetty ja selkeytetty. Kohtaamisia ostajien ja myyjien välillä verkossa ja kasvokkain on mahdollistettu. On järjestetty seminaareja ja konferensseja, on tilattu tutkimuksia ja selvityksiä, on kirjoitettu blogeja ja jopa kirja, on lähetetty herättelykirjeitä kohderyhmille ja tehty yhteistyötä omistajanvaihdosteemaan liittyvien muiden hankkeiden kanssa.

Yritysmarkkinat ovat kehittyneet

Yritysmarkkinat mikro- ja pk-yritysten osalta ovat kehittyneet näiden kuluneiden vuosien aikana. Finnvera, joka on merkittävä toimija myös tässä segmentissä, kertoo yrityskauppojen lukumäärän kasvaneen noin 10 prosenttia vuosittain. Saman suuntaisia arvioita kertoo myös Suomen Yritysvälittäjäin liitto. Onko kasvanut aktiivisuus sitten yksin hankkeen ansiota? Ei varmaankaan, mutta hanke on osaltaan vaikuttanut tähän suotuiseen kehitykseen.

Viestinnän rooli on suuri

Hankkeen alusta alkaen oli selvää, että viestintä on merkittävässä roolissa. Omistajanvaihdosteemaa on tuotu esiin sanomalehdissä, radiossa, TV:ssä, erilaisissa ja erilaisissa verkkojulkaisuissa. Toimittajien käyttöön on tehty julkaisuja, joissa on kerrottu volyymeista ja vaikutuksista. Hankkeen aikana luotiin jopa kokonaan uusi termi kuvaamaan omistajanvaihdoksen äärellä toimivaa yritystä – Restartup -yritys, kun haluttiin ratsastaa startup -buumilla.

Viestinnän onnistumista kuvaa mielestäni hyvin se, että seuraavan Kotiliesi-lehden Raha ja laki -palstalla on artikkeli yritysten sukupolvenvaihdoksista. Hienoa tässä on se, että toimittaja Hanna Koivisto oli itse oivaltanut omistajanvaihdoksen merkityksen ja kirjoittanut artikkelin. Toimittaja lähetti minulle tekstin asiasisällön tarkastusta varten. Hän oli tehnyt hyvin ansiokasta työtä: en löytänyt artikkelista juuri mitään muutettavaa, poistettavaa tai lisättävää. Kiitin toimittajaa hienosta työstä.

Työtä riittää edelleen

Omistajanvaihdosten edistämiseksi on kuitenkin yhä paljon tehtävissä. Erityisesti mikro- ja pk-yritysten markkinoita tulee kehittää. Markkinoille tarvitaan lisää hyvässä kunnossa olevia olevia yrityksiä ja niiden ostajiksi yrityksiä tai yrittäjäksi yritysostolla haluavia henkilöitä.

Yritysten myyntikunnon kehittämisessä eli yritysten uudistumisen varmistamisessa riittää tehtävää alan ammattilaisille. Avainasemassa tässä ovat yritysten nykyiset omistajat. Heidän tulee oivaltaa roolinsa. Vastaavasti yrittäjiksi aikovien tietoisuuteen on tuotava yrityskauppa reittinä yrittäjyyteen.

Omistajanvaihdokset eivät yksinomaan ole ikääntyviin yrittäjiin liittyvä seikka vaan omistajanvaihdos on nähtävä välineenä yrityksen kasvuun ja kehittämiseen. Suunnitelmissa onkin käynnistää nopealla aikataululla jatkohanke, jossa omistajanvaihdosten edellytyksiä parannetaan. Tarkoitus on käynnistää projekti, jossa on mukana keskeiset julkiset ja markkinaehtoiset toimijat. Näin toimen vältetään toimien päällekkäisyys ja saavutetaan parempi kattavuus ja vaikuttavuus.

Kiitos ja näkemiin

Kiitokset Yksityisyrittäjäin säätiölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle, jotka pääosin rahoittivat hankkeen. Viihdyin erinomaisesti tässä Pro Suomi -tehtävässäni. LinkedIn-kontaktieni määrä on projektin aikana lisääntynyt noin tuhannella. Kiitän teitä kaikkia ja myös niitä, joilla ei syystä tai toisesta profiilia tuossa palvelussa ole. Näkemiin.

Mika Haavisto

Kirjoittaja toimi Suomen Yrittäjien omistajavaihdoshankkeen vetäjänä. Hän kohtasi lukuisan joukon alan toimijoita: yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia, alan tutkijoita, henkilöstöä kehittämisyhtiöistä, uusyrityskeskuksista ja yrittäjäjärjestöistä. Hän tapasi rahoittajien edustajia ja markkinaehtoisia alan asiantuntijoita. Hänet nimitettiin vuoden 2017 Omistajanvaihdosasiantuntijaksi.

 

Mika Haavisto
Mika Haavisto

Kirjoittaja on toiminut viimeiset viisi vuotta omistajanvaihdosten edistämishankkeiden vetäjänä Suomen Yrittäjissä. Nyt hän toimii Ov-foorumin sihteerinä ja ainoana päätoimisena hankkeen työntekijänä hankkeessa, joka on sen jäsenten yhteinen. Hankkeen kotiorganisaatio on Suomen Yrittäjät.

Mika Haavisto
Mika Haavisto

Kirjoittaja on toiminut viimeiset viisi vuotta omistajanvaihdosten edistämishankkeiden vetäjänä Suomen Yrittäjissä. Nyt hän toimii Ov-foorumin sihteerinä ja ainoana päätoimisena hankkeen työntekijänä hankkeessa, joka on sen jäsenten yhteinen. Hankkeen kotiorganisaatio on Suomen Yrittäjät.