Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Oppisopimuskoulutus avuksi työllisyysasteen parantamiseen  

Työllisyysasteen nosto 75 prosenttiin ja työllisten määrä vahvistuminen vähintään 60 000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä on yksi Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista. Tavoitteen toteutumisen yhtenä esteenä on kohtaanto-ongelma, eli se, että työtön ihminen ja avoin työpaikka eivät kohtaa. Ongelman taustalla on usein se, että on oikeanlaisen osaamisen puute.  

Uudistunut toisen asteen ammatillinen koulutus tarjoaa monenlaisia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen. Lainsäädäntö uudistui viime vuoden alussa ja myös oppisopimuskoulutukseen tuli merkittäviä muutoksia.  

Pienyrittäjät tarvitsevat tietoa oppisopimuskoulutuksesta

Monien selvitysten perusteella kaikista pienimpien yritysten yrittäjät eivät vielä kovin hyvin tunne uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia, eivätkä muutenkaan kovin helposti löydä itselleen ja yritykselleen sopivia osaamisen kehittämisen palveluita omalta alueeltaan. Valtaosa Suomen yrityksistä on hyvin pieniä, eli tällä on merkitystä. 

Yrittäjät, tässä perustietoa oppisopimuksesta  

  • Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan.

  • Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.

  • Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa samanlaisen jatko-opintokelpoisuuden ja pätevyyden kuin oppilaitoksessa suoritettu tutkinto.
  • Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voi suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia.  
  • Oppisopimuksella myös yrittäjä voi kehittää omaa osaamistaan. 

Oppisopimus on nykyisin kestoltaan joustavampi, koska enää ei tarvitse suorittaa kokonaista tutkintoa. Myös siirtymät koulutussopimuksesta oppisopimukseen tai toisinpäin ovat mahdollisia.

Oppissopimuskoulutuksen voi aloittaa milloin tahansa. Aloittaminen ei siis riipu vuodenajoista eikä oppilaitosten muusta rytmistä. Yrittäjä voi siis ottaa yritykseensä oppisopimusopiskelijan koska tahansa vuoden aikana.  

Kenelle oppisopimus sopii? 

Oppisopimuskoulutus sopii monenlaiseen tarpeeseen ja monenlaisille oppijoille. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, arvioidaan osaamisen kehittämisen tarpeet ja laaditaan tarkempi aikataulu. Näin sekä opintojen kesto että toteuttamistapa ovat yksilöllisiä. 

Oppisopimusviikot 7.–20.10.2019 : Yrittäjät mukana!

Oppisopimuskoulutuksen näkyvyyttä halutaan lisätä jokavuotisilla oppisopimusviikoilla 7.–20.10.2019, joita OPSO – Suomen Oppisopimusosaajat ry ja ammattioppilaitokset eri puolilla Suomea järjestävät. Yrittäjien kannattaa seurata oman alueensa tapahtumatarjontaa ja osallistua tapahtumiin mahdollisuuksiensa mukaan. 

Tänä vuonna oppisopimusviikot ajoittuvat Suomen EU-puheenjohtajuusvuoden takia Suomessa järjestettävän European Vocational Skills Weekin yhteyteen. Suomen Yrittäjät on näkyvästi mukana myös Skills Weekin erilaisissa tapahtumissa viikolla 42. Suomen Oppisopimusosaajat ry:n työssä olemme säännöllisesti mukana Opson yrittäjyysjaoksen jäsenyyden kautta. 

Suomen Oppisopimusosaajat ja Suomen Yrittäjät kannustavat kaikkia tekemään oppisopimusta näkyvämmäksi! Järjestäkää tapahtumia, osallistukaa muiden järjestämiin tapahtumiin ja innostakaa muitakin mukaan Oppisopimusviikoilla 7.–20.10.2019! 


Marja Vartiainen
koulutusasioiden asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Marja Vartiainen

Marja Vartiainen on Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata osaltaan Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamispoliittisesta linjasta sekä auttaa jäsenyrityksiä osaamiseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.