Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Palveluseteli auttaa ulos koronakriisistä 

Kevään poikkeustila on koetellut myös sosiaali- ja terveydenhuollon perinteisiä lähipalveluita. Esimerkiksi lääkärikäyntejä ja ennaltaehkäisevää kuntoutusta peruttiin ja lykättiin, kun koko kansa alkoi välttää lähikontakteja. 

Jos on tarve palveluun, sen käyttöä ei voi lykätä ikuisuuksiin. Se kasaisi ongelmia. Nyt on mentävä eteenpäin, ja mentävä niihin palveluihin, joihin on tarve.

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto antoivat kunnille palveluseteleitä koskevia suosituksia

  • Palveluseteleiden myöntämistä ja kunnan maksusitoumuksia on jatkettava. Uudet päätökset tulee tehdä ripeästi, jotta kuntalaiset pääsevät perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ilman viivettä. 
  • Palvelusetelin arvoihin voi tehdä kustannustason nousua vastaavat tarkistukset mahdollisuuksien mukaan jo takautuvasti kriisin alusta eli maaliskuusta lähtien. Koronakriisi on aiheuttanut sote-yrityksille ennakoimatonta kustannustason nousua esimerkiksi henkilöstön sairausloma-, ja karanteenikulujen sekä suojainhankintojen kautta. 
  • Palveluseteleihin varattujen määrärahojen riittävyys on tärkeää.  Jos palveluseteleiden myöntäminen kesken vuoden loppuu, kuormitus näkyy julkisen sektorin palveluissa. 

Alimitoitettu palvelusetelin arvo uhkaa kaataa yritykset 

Palveluseteleiden yleinen pulma normaalioloissakin on, että niiden arvo on mitoitettu liian alhaiseksi. Syynä on se, että vastaavan julkisen palvelun kustannuksia ole laskettu aidosti. Nyt sote-yrityksille on koronakriisissä tullut ennakoimattomia lisäkustannuksia esimerkiksi suojavaruosteista ja siitä, että osa henkilökunnasta on joutunut jäämään kotiin kotiin. Siksi on aika nostaa jo ennestään alakanttiin jääneet palveluseteleiden arvot kohdilleen.

Samalla voidaan huomiota kiinnittää siiten, että julkisen tuotannon kustannusten laskemisessa siirrytään tapaan, joka kestää valtakunnallisen vertailun. Helpottaa muuten sote-uudistukseenkin varautumista. 

Suosittelemme myös tarkistamaan, että palvelua voi saada setelillä myös loppuvuodesta. Setelibudjetit ovat usein loppuneet kesken vuoden. Tämä on harmi, sillä asiakkaiden valinnanvara ja palvelun saatavuus kapenevat, ja yrityksen on etsittävä asiakkaat muualta. Pienimpien yritysten kassa ei kestäisi sitä nyt. 

Mikä on palveluseteli? 

Palveluseteli on yksi tavoista, jolla kunta voi järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Palvelusetelin ideana on lisätä asiakkaan päätösvaltaa. Usein kunnan motiivina palvelusetelin käyttöön mainitaan myös mahdollisuus säästöön tai tarve lyhentää jonoja. Oikein hyviä syitä kaikki. Sivutuotteena voi syntyä kilpailua ja yrittäjyyttä.  

Muita sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvaihtoehtoja ovat oma eli julkinen tuotanto, sekä julkisena hankintana tapahtuva ulkoistus. Kuntien omistamat yhtiöt ovat julkista tuotantoa. Kuntien ja yksityisen yhteisesti omistamat yhteisyritykset ovat kilpailutettu julkisena hankintana. 

Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset voi lukea täältä

 

Satu Grekin
elinkeino- ja kilpaiulasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Satu Grekin

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö.