Etusivu > Blogit > Papula Nevinpat

Etsi

Patenteilla pääomaa Suomeen

Aasian valtioiden vientivetoinen talouskasvu on hidastumassa. Palkat ovat nousseet sellaiselle tasolle, että yritysten on tulevaisuudessa haettava kilpailuetunsa muualta kuin halvasta manuaalisesta aasialaistuotannosta tai halvasta tuotannosta ylipäätään. Jos tuotteita ei kyetä valmistamaan halvemmalla työvoimalla kilpailijoihin nähden, on tuotantoa automatisoitava sen tehostamiseksi. Vastaava pätee myös palveluiden tuottamiseen.

Automatisointi sekä valmistavassa teollisuudessa että palvelualoilla vaatii teknologista kehitystä ja uusia innovaatioita. Lisäksi uusien tuotteiden kehittäminen on aina ollut riippuvaista innovaatioista. Olemme siis päätyneet tilanteeseen, jossa sekä liiketoiminnan tehostaminen että uusien tuotteiden luominen ovat sidoksissa yrityksessä luotavaan älylliseen pääomaan. Enemmän kuin koskaan aikaisemmin yritykset kilpailevat siis toisiaan vastaan tämän älyllisen pääoman hyödyntämisessä ja omistamisessa.

Osaamista kertyy yrityksiin monin tavoin ja vain osa siitä suojataan, tai voidaan suojata, lain tarjoamin keinoin patenteilla. Patentit ovat silti edellä mainituista syistä yhä tärkeämmässä asemassa yksityisen pääoman etsiessä kotiaan yrityksistä sijoituskohteina. Miten esimerkiksi suomalainen yritys voi perustella sijoittajalle, että heidän kannattaa sijoittaa rahansa yritykseen, joka sijaitsee kaukana suurista markkinoista sekä vieläpä suhteellisen vihamielisessä liiketoimintaympäristössä? Vastaus on tietenkin: ”Osaamisella”.

Osaaminen on kuitenkin tarvittaessa pystyttävä osoittamaan sijoittajalle muutoinkin kuin pelkällä vakuuttavalla esityksellä. Kattavan, oman tuotekehityksen tulokset suojaavan patenttisalkun esille ottaminen saattaa huomattavasti muuttaa yrityksen arvoa sijoittajan silmissä. Tämä ei koske pelkästään teknologiayrityksiä, joiden liiketoimintana on myydä teknologisen kehitystyönsä tuloksia, vaan kaikkia yrityksiä, jotka jollain tavoin hyödyntävät omassa liiketoiminnassaan kehittämiään teknologisia ratkaisuja. Jos yritys haluaa olla kiinnostava sijoituskohde, on sen omistettava oman kehityksensä tulokset.

Suomessa on jo useita vuosia pohdittu, miksi ulkomaiset pääomat karttavat maatamme. Tänne tehdyt alkuvaiheen sijoitukset ovat vähenemässä, ja lisäksi jo ulkomaalaisomistuksessa olevat Suomessa toimivat yritykset siirtävät toimintojaan ulkomaille. Erityisesti jälkimmäinen ilmiö on hyvin huolestuttava, koska siinä ei ainoastaan raha pakene maastamme, vaan myös osaaminen ja innovaatiot eli ne tekijät, joille maamme tulevaisuus pitäisi rakentaa. Suomessa kehitettyyn teknologiaan pitää suhtautua kansallisena pääomana, ja sen pysymistä maassamme on varjeltava valtiovallan toimesta. Tämä tarkoittaa sellaisen toimintaympäristön luomista, että yritysten ei kannata lähteä siirtämään liiketoimintaansa pois Suomesta. Esimerkiksi suuren osaamispääoman omistaville yrityksille tarkoituksenmukainen verolainsäädäntö voisi toimia apuna.

Yritysten tehtävänä on luoda osaamista, ja valtiovallan tehtävänä on pitää huolta, että tuo osaaminen pysyy Suomessa. Tämä on äärimmäisen tärkeää maailmassa, jossa ei enää voida kilpailla halvalla ihmistyövoimalla, ja erityisen tärkeää Suomen kaltaisessa maassa, jossa kansallista kilpailuetua ei myöskään saavuteta keskeisellä sijainnilla suuriin markkina-alueisiin nähden. Tärkein ja tulevaisuudessa mahdollisesti ainoa asia, jota tästä maasta voimme ulkomaille viedä, on osaaminen. Siksi osaaminen pitää suojata asianmukaisesti patenteilla, ja lisäksi sen pysyminen maassamme pitää varmistaa järkevällä osaamisen omistamiseen kannustavalla lainsäädännöllä.

Teemu Lang
Teemu Lang

Teemu Lang on Papula-Nevinpatin patenttiosaston johtaja ja rekisteröity patenttiasiamies. Teemu johtaa Euraasian alueen patentointiliiketoimintaamme sekä vastaa mm. sisäisten prosessien kehittämisestä. Teemu on itse osallistunut keksijänä moniin nanotekniikkaan liittyviin keksintöihin, ja hän on myös kirjoittanut useita tieteellisiä julkaisuja.

Teemu Lang
Teemu Lang

Teemu Lang on Papula-Nevinpatin patenttiosaston johtaja ja rekisteröity patenttiasiamies. Teemu johtaa Euraasian alueen patentointiliiketoimintaamme sekä vastaa mm. sisäisten prosessien kehittämisestä. Teemu on itse osallistunut keksijänä moniin nanotekniikkaan liittyviin keksintöihin, ja hän on myös kirjoittanut useita tieteellisiä julkaisuja.