Etusivu > Blogit > Papula Nevinpat

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Patentointi on halpaa!

Kuulen usein väitettävän että patentin hakeminen on kallista. Patentin hakemisen hinta vaihtelee patenttihakemuksen pituuden, keksinnön monimutkaisuuden ja oikeuspiirin mukaan. Yhden patenttihakemuksen käsittelyhinta, joka sisältää hakemuksen laatimisen, vaihtelee käytännössä aina muutamasta tuhannesta muutamaan kymmeneen tuhanteen euroon. Ei ole olemassa mitään universaalia vertailukohtaa sille, onko patentin hakeminen kallista vai ei.

Patentin hakemisen kustannukset yksinkertaisesti kattavat hakemusta käsittelevän viranomaisen sekä lisäksi hakemusta mahdollisesti käsittelevän patenttiasiamiehen kulut. Kun puhutaan patentin hakemisen kalleudesta, onkin syytä miettiä patenttia sijoituksena: huono sijoitus saattaa tuntua kalliilta ja hyvä sijoitus halvalta.

Kun sinulle myönnetään patentti keksintöön, saat oikeuden kieltää muita käyttämästä tätä keksintöä siinä oikeuspiirissä, johon patentti on myönnetty. Tällaiselle kielto-oikeudelle on vaikea laskea tarkkaa arvoa, koska arvoon vaikuttaa moni sellainen tekijä, joiden yksiselitteinen määrittäminen on vaikeaa. Näitä tekijöitä ovat mm. patentin suojapiirin laajuus, niiden markkinoiden koko, johon kielto-oikeus vaikuttaa, patentin oikeudellinen pitävyys sekä mahdollisuudet kiertää patentti vastaavalla toisella teknisellä ratkaisulla. Lisäksi pitäisi tuntea näiden tekijöiden keskinäiset riippuvuussuhteet, ennen kuin voidaan realistisesti arvioida patentin arvoa ja näin sijoituksen kannattavuutta. 

Vaikka patentin teoreettista arvoa on etukäteen vaikea arvioida, saadaan sille markkina-arvo, kun patentti myydään tai lisensoidaan. Historia on näin opettanut, että yksittäisen patentin arvo voi vaihdella nollasta eurosta satoihin miljooniin euroihin.

Mikäli kokonainen myytävä tuote perustuu oleellisesti vain yhteen patenttiin, kuten usein on tilanne esimerkiksi lääkeainepatenteissa, voidaan patentin arvoa arvioida myös tuotteen myynnin kautta. Tällä tavalla patentin arvoa määriteltäessä menneisyydestä löydetään tilanteita, joissa yksittäisen patentin arvon voidaan ajatella olleen jopa miljardeja euroja. Kokonaan toinen asia on, onko patentin täyttä arvoa onnistuttu ikinä realisoimaan esimerkiksi oikeanlaisella myyntistrategialla ja brändäyksellä. 

Koska patentin arvoa on hyvin vaikea määrittää etukäteen, on patentin hakijan myös erittäin vaikea arvioida, kannattaako patentin hakeminen ylipäätään. Tämän vuoksi saattaa patentin hakijalla vilahtaa mielessä ajatus, että patentointi on kallista, mikäli hän ei itse usko keksintönsä arvoon.

Patentin hankkimisen kannattavuutta olisikin hyvä arvioida siltä kannalta, missä suhteessa patentin hankkimiskustannukset ovat sen mahdolliseen arvoon. On ymmärrettävää, että jos kustannukset ovat kymmeniä tuhansia euroja mutta patentin arvo on nolla, patentointia voi pitää kalliina. Jos taas miljardien arvoisen patentin hakemisesta selviää muutamalla tuhannella eurolla, patentointi alkaakin kuulostaa varsin hyvältä sijoitukselta. 

Kuten muissakin sijoituksissa, myös patentin hakemisessa on siis kysymys riskien hallinnasta eikä siitä, minkä hintaista tai kuinka työlästä patentin hakeminen itsessään on. Mitä enemmän on valmis ottamaan strategista riskiä ja patentoimaan ainoastaan keksintöjä, joille saatua patenttia voi suurella todennäköisyydellä pitää arvokkaana, sitä varmemmin hankittujen patenttien arvo suhteessa hakemisen kustannuksiin on erittäin suuri.

Vastaavasti pitämällä patentointikynnys alhaisena ja varmistamalla, että pieninkään keksintö ei jää suojaamatta, saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa patenttien hakemiseen käytetään paljon rahaa verrattuna niiden tuotto-odotukseen tai arvoon. 
Lähtökohta kaikessa patentoinnissa tulisikin olla keksinnön ja sille mahdollisesti saatavan patentin huolellinen arviointi teknisestä, juridisesta ja kaupallisesta näkökulmasta.

Teemu Lang
Teemu Lang

Teemu Lang on Papula-Nevinpatin patenttiosaston johtaja ja rekisteröity patenttiasiamies. Teemu johtaa Euraasian alueen patentointiliiketoimintaamme sekä vastaa mm. sisäisten prosessien kehittämisestä. Teemu on itse osallistunut keksijänä moniin nanotekniikkaan liittyviin keksintöihin, ja hän on myös kirjoittanut useita tieteellisiä julkaisuja.

Teemu Lang
Teemu Lang

Teemu Lang on Papula-Nevinpatin patenttiosaston johtaja ja rekisteröity patenttiasiamies. Teemu johtaa Euraasian alueen patentointiliiketoimintaamme sekä vastaa mm. sisäisten prosessien kehittämisestä. Teemu on itse osallistunut keksijänä moniin nanotekniikkaan liittyviin keksintöihin, ja hän on myös kirjoittanut useita tieteellisiä julkaisuja.