Etusivu > Blogit > Papula Nevinpat

Etsi

Emergency banner

Pelkistämällä kattava patenttisuoja

Patenttiasiamiehen tärkeimpiin ja samalla vaikeimpiin taitoihin kuuluu keksinnön pelkistäminen. Hänen on pystyttävä löytämään ja ymmärtämään keksijän tekemä keksintö ja osattava kirjoittaa se patenttihakemuksen vaatimuksiin.

Monesti keksijä selittää keksintönsä kuvaamalla yhden erityisratkaisun, jossa keksintö toimii. Tuo erityisratkaisu ei kuitenkaan ole se keksinnön laajin muoto tai sovellus, joka halutaan suojata patentilla. Sitä ei siis pidä sellaisenaan ottaa lähtökohdaksi patenttivaatimuksille.

Yleensä patenttiasiamies keskustelee keksijän kanssa teknisestä ratkaisusta, jonka keksintö tarjoaa. Samalla asiamiehen tarkoituksena on löytää se laajin, yksinkertaisin muoto, joka vielä toteuttaa keksinnön idean ja tavoitteen. Usein asiamiestä auttaa, kun yrittää ymmärtää keksinnön sen ratkaiseman teknisen ongelman kautta. ”Minkä teknisen ongelman keksintö ratkaisee?” onkin vakiokysymys keksintökeskustelussa. Patenttiasiamiehen on ymmärrettävä keksintö ja sen pelkistetyin muoto. Se on sitten paras lähtökohta patenttivaatimuksille mahdollisimman kattavan patenttisuojan saavuttamiseksi.

Less is more and more is less

Itsenäiseen, muista vaatimuksista riippumattomaan patenttivaatimukseen kirjoitetaan se kaikkein pelkistetyin ja laajin muoto. Keksinnön erilaiset, suppeammat sovellusmuodot kirjoitetaan itsenäisestä patenttivaatimuksesta riippuviin patenttivaatimuksiin. Näin tekemällä patentin antaman suojan kohdistaminen keksinnön eri sovelluksiin helpottuu. Patenttivaatimuksia laadittaessa pitää muistaa, että jokainen sana rajoittaa ja supistaa patentin antamaa suojapiiriä.

Hyvä patenttiasiamies osaa siis pelkistää, ja jotta pelkistäminen onnistuisi, tulee hänen luonnollisesti tuntea riittävästi se tekniikan ala, johon keksintö kuuluu. Hän osaa poimia keksinnön kuvauksesta kaikki ne olennaiset keksinnön piirteet, jotka riittävät keksinnön toteuttamiseen. Pelkistämisen taito ei ole itsestään selvä taito patenttiasiamiehelle. Kaikilta se ei alkuun onnistu, ja jotkut eivät koskaan opi. Ilman tuota taitoa keksintöjä on vaikea suojata parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan hyödyksi. Pelkistämätön patenttivaatimus kohdistuu helposti väärään kokonaisuuteen, eikä patentin antama suoja hyödytä haltijaansa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Myös patenttihakemuksen käsittelyssä ja puolustamisessa on pystyttävä pelkistämään. Muuten on vaikea erottaa se, mikä keksinnössä on uutta ja keksinnöllistä aikaisemmin tunnettuun tekniikkaan verrattuna. 

Markku Simmelvuo
markku simmelvuo

Markku Simmelvuo on Papula-Nevinpatin toimitusjohtaja sekä eurooppapatenttiasiamies. Markulla on vahva yli 20-vuotinen tietämys teollisoikeuksista maailmanlaajuisesti. Hän osallistuu aktiivisesti alalla käytävään keskusteluun sekä asiakkaiden että kansallisen ja kansainvälisen teollisoikeusalan järjestötoiminnan kautta.

Markku Simmelvuo
markku simmelvuo

Markku Simmelvuo on Papula-Nevinpatin toimitusjohtaja sekä eurooppapatenttiasiamies. Markulla on vahva yli 20-vuotinen tietämys teollisoikeuksista maailmanlaajuisesti. Hän osallistuu aktiivisesti alalla käytävään keskusteluun sekä asiakkaiden että kansallisen ja kansainvälisen teollisoikeusalan järjestötoiminnan kautta.