Etsi

Emergency banner

Pörssistä pääomaa kasvuun

Helsingin pörssillä eli Nasdaq Helsingillä on ollut tärkeä yhteiskunnallinen rooli jo yli 100 vuoden ajan suomalaisten yhtiöiden oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa. Tämä tehtävä on koko Suomen kannalta merkittävä, koska se tukee yhtiöiden kasvua ja mahdollistaa pääomien tehokkaan allokoitumisen. Pörssi ylläpitää osaltaan pääomahankinnan ekosysteemiä, johon kuuluvat listayhtiöt, välittäjät, institutionaaliset sijoittajat, sijoitusrahastot, perheyritykset, pääomasijoittajat ja yksityissijoittajat. Toimiva ekosysteemi mahdollistaa listayhtiöille parhaat olosuhteet kasvun ja investointien rahoittamiseen sekä työpaikkojen luomiseen. Pörssi tarjoaa samalla sijoittajille mahdollisuuden hyviin tuottoihin säännellyssä, tasapuolisessa ja valvotussa toimintaympäristössä.

Listautuminen pörssiin on yhtiölle kiinnostava vaihtoehto kasvun rahoittamiseksi. Listautuminen kasvattaa yhtiön näkyvyyttä  ja tuo yhtiön toiminnalle jatkuvan, läpinäkyvän arvostuksen.  Pörssilistautuneen yhtiön asiakkaat, sidosryhmät ja henkilöstö voivat luottaa yhtiön toiminnan ja raportoinnin avoimuuteen ja tehokkuuteen. 

Miksi listautua?
Pörssilistautumisen hyödyt:  

 

  • Yhtiön kasvun ja kehittämisen rahoittaminen
  • Liiketoiminnan ja päätöksenteon tehostaminen 
  • Laatuleima, joka helpottaa kansainvälistä liiketoimintaa ja osaavan henkilökunnan rekrytointia
  • Yhtiön tunnettuuden ja näkyvyyden kasvattaminen 
  • Markkina-arvo yhtiölle ja sen osakkeille
  • Osakkeiden käyttö maksuvälineenä yritysostoissa
  • Exit-mahdollisuus yhtiön omistajille
  • Vaihtoehto sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen  
  • Omistajarakenteen monipuolistuminen
  • Mahdollisuus henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen

 

Nasdaq First North on pörssin ylläpitämä ja kevyemmin säännelty markkinapaikka. First Northin tarkoituksena on toimia rahoituksen ja näkyvyyden mahdollistavana markkinapaikkana pienemmille ja keskisuurille kasvuhakuisille yrityksille. Tällä hetkellä First North -markkinapaikalla Suomessa on 25 yhtiötä, jonka lisäksi kuusi yhtiötä on jo siirtynyt sieltä pörssin päämarkkinalle. Suomalaiset First North -yhtiöt ovat keränneet listautumisanneissa jo lähes 400 miljoonaa euroa ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 1,6 miljardia euroa . First Northin sääntely on kevyempää kuin pörssilistalla pienempien yhtiöiden hallinnoinnin helpottamiseksi; esimerkiksi tilinpäätös voidaan laatia IFRS:n sijasta suomalaisen tilinpäätösstandardin mukaisesti.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat erityisen tärkeitä Suomen kansantalouden kannalta, sillä ne luovat suurimman osan uusista työpaikoista. Tämän vuoksi Nasdaq Helsinki tukee mielellään Kasvuyrittäjät-verkostoa.

Minna Korpi
johtaja
Nasdaq Helsinki 

Yrittäjät kertovat yrittäjien arjesta ja juhlasta.

Minna Korpi

Nasdaq Helsinki

Johtaja