Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rohkaisen sote-alan yrittäjiä

Olen huolissani siitä, että sote-uudistuksen läpimeno on epävarma. On tärkeää, että uudistus viedään nyt läpi, ja jos ja kun korjattavaa myöhemmin ilmenee, sitten korjataan.

Asiaa on valmisteltu pitkään ja huolella, hyvien virkamiesten voimin, asiantuntijoita kuullen. On onnetonta ja pienten yritysten kannalta vahingollista, jos hanke kaatuu kalkkiviivoilla. On outoa ja hämmästyttävää, jos hanke kaatuu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan johdon viivästystaistelun ja valiokunnan huonon sisäisen hengen vuoksi.

Valitettavasti me uudistuksen puolustajat emme ole kyenneet kertomaan uudistuksesta niin, että kansalaisten luottamus sote-uudistusta kohtaan olisi vahvempaa. Viestintä on tunnetusti vaikea laji.

Sote-uudistus on mainettaan parempi

Sote-uudistus on mainettaan parempi. Se toteuttaa sille asetettuja tavoitteita. Mitään ei rikota, mutta toimimattomia kohtia korjataan.

On selvää, että sote-palvelujen järjestämisvastuu pitää koota laajemmille harteille. Näin tapahtuu, kun kuntia isommat maakunnat ottavat sote-vastuun. Edellisen hallituskauden lopussa perustuslakivaliokunta linjasi, että sote-päättäjät pitää valita vaaleilla. Myös tämä vaatimus täyttyy. Onko maakuntia oikea määrä, sen aika näyttää. On selvää, että väestökehitys vaikuttaa ennen pitkää monen pienen maakunnan tilanteeseen.

Valinnanvapaus parantaa peruspalveluiden saatavuutta

Sote-uudistuksen tavoite on parantaa peruspalvelujen saatavuutta. Valinnanvapaus toteuttaa tätä osaltaan. Kun laatukriteerit täyttävät toimijat saavat perustaa sote-keskuksen, niiden määrä lisääntyy ja ihmiset pääsevät nopeammin lääkäriin. Myös asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetointi toivottavasti lisäävät palvelutarjontaa.

Sote-keskus vastaa vain käytetyimmistä peruspalveluista. On oikein, että saamme itse valita, mistä ne haemme. Sote-keskuksessa vahvistetaan sosiaalipalvelujen osaamista. Tämä on tärkeää, jotta sosiaalipalvelujen tarve tunnistetaan ajoissa. Mitä aikaisemmin tarvitsija saa avun, sitä parempi. Varhainen tuki on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa.

Päätöksen sosiaalipalveluista tekee jatkossakin julkinen taho. Maakunta vastaa sosiaalipalveluista. Valinnanvapauslain mukaan joissain palveluissa – esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa ja asumispalveluissa – asiakkaalla on oikeus asiakasseteliin tai henkilökohtaiseen budjettiin. Eikö ole hyvä, että ihmisen saa päättää, missä hän asuu tai kuka hänen kotiinsa tulee?

Valinnanvapaus ei kuitenkaan ole pakko. Jos ihminen ei halua sitä käyttää, maakunnan liikelaitos eli julkinen taho huolehtii palveluista – kuten tähänkin asti.

Fiksu maakunta ottaa asiakasseteleitä käyttöön

Valinnanvapaus ei myöskään johda kaaokseen sairaaloissa. Erikoissairaanhoito jää maakunnan vastuulle. Maakunta voi halutessaan ottaa asiakasseteleitä käyttöön erilaisissa sote-palveluissa. Fiksu maakunta näin tekeekin ja hyötyy monituottajamallin eduista. Monituottajamalli pitää hinnat kurissa, kannustaa innovaatioihin ja parantaa palvelujen laatua.

Budjettikuri on välttämätön

Rohkenen arvioida, että asiakas ei erikoissairaanhoidossa heti huomaa sote-uudistusta arjessa. Sairaanhoitopiirien johdolle muutos näkyy, kun ei voi enää lähettää lisälaskua kuntaan. Jos raha ei riitä, pitää keskustella valtiovarainministeriön kanssa. Pelko siitä, että ministeriö on kuntia tiukempi, on aiheellinen. Budjettikuri on välttämätön. Myös erikoissairaanhoidossa pitää parantaa kustannusvaikuttavuutta ja saada parhaat toimintatavat leviämään.

Yhtä luonnollista on, että peruspalvelujen saatavuuden parantaminen lisää kustannuksia. Kun jotain vahvistaa, pitää antaa resursseja. Sote-uudistuksen kustannustavoitteita arvioitaessa pitää tarkastella koko järjestelmää, perustasoa, erikoistasoa sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kustannusvaikuttavuuden parantaminen tapahtuu uudenlaisen toiminnan kautta. Digitalisaatio avaa uudenlaisia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa.

Sote-yrittäjillä kriittiset ajat

Lähiajat ovat sote-yrittäjien kannalta kriittisiä. Jos uudistus menee läpi, siirtymäaika pitää käyttää viisaasti, jotta alan yritysrakenne säilyy monipuolisena ja voi vastata valinnanvapauden avaamiin mahdollisuuksiin. Siksi on tärkeää, että kunnat ja sairaanhoitopiirit hyödyntävät palveluseteleiden mahdollisuudet ja käyttävät niitä laajalti.

On myös olennaista, että maakunnat ja sairaanhoitopiirit eivät varaudu uudistukseen keskittämällä tuotantoa itselleen ja laittamalla yksityisiä toimijoita tarkoituksellisesti polvilleen vaan antavat niille mahdollisuuksia kohtelemalla reilusti. Nyt pitää ajatella kokonaisuutta ja kansalaisten parasta eikä omaa intressiä.

Rohkaisen sote-alan yrittäjiä

Sote-alan yrittäjiä haluan rohkaista. Jos uudistus menee läpi, se on historiallinen muutos ja avaa paljon mahdollisuuksia. Välivaihe voi olla vaikea, mutta muutoksesta avautuu monelle yrittäjälle paljon uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita ja kehittää liiketoimintaa. Nyt ei kannata antaa periksi vaan olla valmis rohkeasti kehittämään toimintaa.

Meni uudistus läpi tai ei, toimintaympäristö muuttuu. Kokemukset palvelusetelilain avulla toteutettavista valinnanvapauskokeiluista ovat pääsääntöisesti hyviä. Sote-palvelut kehittyvät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Esimerkiksi Keski-Uudellamaalla valinnanvapautta aiotaan jatkaa joka tapauksessa. Ihmiset haluavat vaikuttaa hoivaansa. Palvelusetelin avulla se on mahdollista jo tänään.


Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.