Etsi

Sote-uudistus on iso mahdollisuus

Eri medioiden palstoilla on arvioitu viime päivinä varsinkin julkisten sote-toimijoiden voimin sote-uudistusta kriittisesti. Samalla on tunnustettu, että esitys on parantunut alkuperäisestä.

Kriittisyys on tarpeen, koska uudistus on suuri järjestelmämuutos. Uutta toimintamallia ja kilpailullista sote-markkinaa tarvitaan, jotta voimme vastata julkisen talouden ja väestön ikääntymisen ongelmiin.

Ei pidä kuitenkaan odottaa, että sote on kerralla valmis. Kehitettävää riittää jatkossakin.

Lakiuudistus näkee yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet

Samalla on tärkeä nähdä muutoksen mahdollisuudet. Valinnanvapausesitys antaa hyvän pohjan uudistaa järjestelmää. Siinä nähdään yrittäjyyden potentiaali. Se avaa tilaa yksityisille toimijoille niin sote-keskusten pyörittäjänä kuin asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetoinnin kautta.

Toistaiseksi verorahoitteinen sote-kenttä on voimakkaasti julkisen sektorin toimintaa. Sen rakenteissa, laadussa ja tehokkuudessa on parantamisen varaa.

Samaan aikaan on paljon yksityistä, asiakkaiden kiittämää sote-osaamista lääkäripalveluista vaativaan palveluasumiseen. Työtä tekevät julkisella ja yksityisellä puolella sitoutuneet ja osaavat ihmiset.

Yrittäjyys tuo palveluihin laatua

Valinnanvapaus, kilpailu ja yrittäjyys tuovat uutta dynamiikkaa ja innovatiivisuutta sote-kenttään. Kasvollinen yrittäjyys tuo palveluihin inhimillistä laatua ja valinnanvapaus kilpailua. Pitää olla hyvä, kehittyä ja kuulla aidosti asiakkaita, jotta menestyy.

Kilpailun kautta sote-järjestelmän laadun ja tehon pitää parantua. Järjestelmän ohjaus on mahdollista, vaikka ei ole helppoa.

Keskittyminen estettävä

Jotta valinnanvapaus voi toteutua, alalle tarvitaan kilpailua ja mahdollisuuksia uusille toimijoille. Muuten ala keskittyy ja valuu ulkomaiseen omistukseen. Pieni sote-keskus on aidon valinnanvapauden ja uuden kilpailun edellytys.

Pelkkä laki ei paranna palvelujen saatavuutta ja laatua. Maakunnille jää paljon valtaa sen toimeenpanossa. Tämä vaatii osaamista. Siksi uudistusta on maakunnissa valmisteltava ja toteutettava voimin, joilla on paitsi sote-alan myös yrittäjyyden ja talouden tuntemusta.

Sote-uudistusta on vietävä määrätietoisesti eteenpäin eikä reformin suuruuden vuoksi saa jättää tekemättä välttämätöntä.

 

Mikael Pentikäinen 
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja