Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suomen Yrittäjät ei ole johtanut harhaan

Marjo Ollikainen kirjoitti Talouselämässä (12.4), että etujärjestöt yrittävät lobata omaa agendaansa johtamalla ihmisiä tarkoituksella harhaan. Hän toteaa muun muassa, että Suomen Yrittäjät jakaa eri maiden työmarkkinamalleista lobbauspaperia, jossa paikallisen sopimisen ruutu on Suomen kohdalla aivan tyhjä, toisin kuin muilla mailla. Ollikainen kirjoittaa, että asioita tuntematon voi siis luulla, että paikallista sopimista ei tehdä Suomessa ollenkaan.

Suomen Yrittäjät ei ole koskaan väittänyt, että Suomessa ei tehtäisi paikallista sopimista. Päinvastoin olemme johdonmukaisesti kertoneet, missä asioissa paikallinen sopiminen on mahdollista, missä ei ja miten yrityksen järjestäytyminen asiaan vaikuttaa. Asiasta voi lukea lisää Suomen Yrittäjien esimerkiksi täällä:

”Lobbauspaperiin”, johon Ollikainen viittaa on koottu keskeisiä huomioita eri maiden työehdoista. Tarkoituksena ei ole ollut siinäkään väittää, että paikallista sopimista ei ollenkaan tehtäisi. Suomen paikallisen sopimisen järjestelmä on erittäin sekava, joten kyseiseen taulukkoon ei ole ollut mahdollista sitä kuvata. Tätä tarkoitusta varten SY on laatinut erillisen kaavion, joka on ollut esimerkiksi allekirjoittaneen Twitter-tilillä kiinnitettynä twiittinä jo kuukausia.

Olemme kuitenkin täydentäneet saadun palautteen perusteella myös mainittua työehtotaulukkoa paikallisen sopimisen osalta. Muutokset näkyvät alla punaisella värillä. Pahoittelen, että asiasta on syntynyt väärä käsitys. Tarkoituksena ei ole ollut johtaa ketään harhaan. Otamme jatkossakin miellämme vastaan palautetta.

tyodendot_lainsaadannossa_suomen_kilpailijamaissa_750.png
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät ajaa voimakkaasti sitä, että yritysten ja työntekijöiden on oltava lain edessä yhdenvertaisia riippumatta järjestäytymisestä. Tällä hetkellä työlainsäädäntö sisältää kymmeniä sopimiskieltoja järjestäytymättömille yleissitovaa työehtosopimusta noudattaville yrityksille. Kiellot merkitsevät sitä, että jos työehtosopimusosapuolet ovat sallineet paikallisen sopimisen tietyistä laissa säädetyistä asioista, sopiminen on mahdollista vain työnantajaliiton jäsenille. Laki siis syrjii järjestäytymättömiä yrityksiä.

Kiellot on poistettava, jotta järjestäytymättömät yritykset pääsevät tasa-arvoiseen asemaan järjestäytyneiden yritysten kanssa. Ongelmaa ei voida korjata tavalla, joka syrjisi järjestäytymättömiä työntekijöitä. Tämän vuoksi olemme esittäneet, että kaikilla työntekijöillä (ei vain ammattiliittoon kuuluvilla) pitäisi olla oikeus osallistua yhteisistä asioista sopimiseen.

On syytä myös huomauttaa, että esimerkiksi EU:n komissio arvioidessaan 7.3.2018 julkaistussa maaraportissa Suomen taloudellisia ja sosiaalisia haasteita kiinnittää huomiota nimenomaisesti siihen, että työnantajaliittoon kuulumattomat yritykset eivät tällä hetkellä saa hyödyntää eräitä työehtosopimuksiin sisältyviä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen esimerkiksi työajan osalta. Näiden yritysten voi sen vuoksi olla vaikeampi varmistaa, että reaalisten työvoimakustannusten kasvu on oikeassa suhteessa tuottavuuden kasvuun. Suomen järjestelmän ongelmat on siten laajalti tiedostettu.

Kuten Ollikainen kirjoittaa, työsuojeluviranomaiset valvovat työlainsäädännön ja yleissitovien työehtosopimusten noudattamista. Lisäksi laki säätää nimenomaisesti, että valvontatyössään viranomaisen on toimittava kiinteässä yhteistyössä niiden työnantajien ja työntekijöiden yhdistysten kanssa, joiden tekemien yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä työnantajien yleissitovuuden perusteella noudatettava.

Tämä valvontavelvollisuus koskee myös esimerkiksi säännöllisen työajan järjestelyistä tehtyjä paikallisia sopimuksia, joita on ollut mahdollista tehdä pitkään myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Valvonta toimii käsitykseni mukaan hyvin. Lisäksi on muistettava, että esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan pienissä yrityksissä on vahvin luottamus  yrittäjän ja työntekijän välillä ja tieto kulkee myös hyvin. Sopimisen edellytykset ovat hyvät. On siten valitettavaa, että paikallisessa sopimisessa ei ole päästy kunnolla eteenpäin.

Ollikainen toteaa vielä, että parhaiten yrittäjienkin tavoitteet paikallisessa sopimisessa etenisivät, jos he palaisivat neuvottelupöytään palkansaajien ja Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa. Epäselväksi jää, mitä neuvottelupöytää Ollikainen tarkoittaa, sillä myöskään EK ei enää tee keskitettyjä sopimuksia.

Suomen Yrittäjät on kattavasti mukana kaikessa työelämän sääntelyn valmistelussa. Emme kuitenkaan halua keskitettyjä tupo- tai muitakaan pöytiä, vaan lähdemme siitä, että yrityksissä ja työpaikoilla tiedetään parhaiten, minkälaisia ratkaisuja kilpailussa menestyminen edellyttää. Sen vuoksi paikallista sopimista pitää johdonmukaisesti edistää.


Janne Makkula
työmarkkinajohtaja
Suomen Yrittäjät

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Janne Makkula

työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät