Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suomen Yrittäjät on vaatinut Hanselia osittamaan hankinnat 

Yhteishankintayksikkö Hanselin on jaettava hankinnat sopivankokoisiin osiin ja näytettävä esimerkkiä hankintalain soveltamisessa. Tämä on Suomen Yrittäjien pidempiaikainen linja. Kuntalehden (6/2020) Hanselia käsittelevässä artikkelissa annetaan ymmärtää, että Suomen Yrittäjien kritiikki Hanselin mammuttihankinnoista olisi perustunut virheellisiin tietoihin. Näin ei ole. 

Suomen Yrittäjien kritiikki kohdistui alkuvuonna kahteen Hanselin jättiläismäiseen hankintaan. Näitä hankintoja ei jaettu osiin. Yhden yrityksen odotettiin hoitavan koko hankinta. Kyse oli arviolta 340 miljoonan euron elintarvikehankinnasta ja 50 miljoonan euron siivoustarvikehankinnasta. Esimerkiksi elintarvikehankintaan liittyi 145 asiakasta. 

Hankintalakia on noudatettava 

Suomen Yrittäjät on vedonnut hankintalakiin. Hankintalain tavoitteeksi on kirjattu, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Ne on järjestettävä siten, että pk-yritykset pääsevät tasapuolisesti kilpailemaan. Tämä ei ole tulkintaamme vaan suora lainaus laista.  

Tämän lisäksi laki vahvasti ohjaa jakamaan EU:n kynnysarvon ylittävät hankinnat osiin. Jos hankkija ei jaa osiin, sen on osoitettava jakamatta jättämiselle perusteet.  

Siksi Hanselin sopimuksiin on valittava enemmän kuin yksi toimittaja ja markkinavuoropuhelut on käytävä avoimesti koko maassa. Hankinnat on mielestämme jaettava osiin sekä tuoteryhmittäin että alueellisesti. Muutoin markkina keskittyy.  

Suomen Yrittäjät on kantanut myös huolta Hanselin asiantuntijapalveluiden paisumisesta. Hankintadirektiivin mukaan yhteishankintayksikön tehtäväkenttä voi olla vain rajallinen. Yhteishankintayksikkö ei voi olla monialayhtiö, joka vastaa kaikenlaisiin omistajiensa palveluntarpeisiin. 

Omistajien on ohjattava Hanselia pk-yritysmyönteiseen politiikkaan, ja pysymään tehtäviltään rajattuna. Jokaisella hankkijalla on myös vastuu ja mahdollisuus yhteishankintayksikön ohjaamisesta, niin että erikokoiset pk-yritykset huomioidaan hankintaa toteuttaessa.  

Yhteishankintayksiköiden on muutenkin huomioitava kuntien hankintapolitiikka ja tavoitteet. 

Koronakriisi osoitti hankintojen merkityksen 

Julkinen sektori voi olla juuri nyt äärimmäisen tärkeä asiakas monelle yrittäjälle, kun muut asiakkaat ovat kadonneet. Yksi koronakriisin oppi on se, että julkisten hankintojen keskittämisen on loputtava. Hankintojen keskittäminen supistaa markkinaa sekä ostajien että myyjien päässä.  

Joidenkin tuotteiden osalta huoltovarmuuden ja omavaraisuuden turvaamiseksi markkinaa on myös kehitettävä kotimaassa. Tämän on käsillä oleva kriisi osoittanut. 

Suomen Yrittäjät on sinänsä tyytyväinen säännölliseen, avoimeen ja mutkattomaan keskusteluyhteyteen Hanselin kanssa. Pyrimme myös yhdessä löytämään ratkaisuja hankintojen kehittämiseksi. Esimerkiksi meillä on yhteinen tahtotila dynaamisten hankintajärjestelmän edistämisessä. Asiassa on päästy tuloksekkaasti eteenpäin. 

Samalla on käytävä avointa ja julkistakin keskustelua hankintojen toteuttamisesta pk-yritysten näkökulmasta.  Hanselin tekemiä ratkaisuja on syytä kyseenalaistaa ja kritisoida silloin, kun se on aiheellista. 

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät 

Janika Tikkala 
elinkeinopolitiikan asiantuntija 
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anssi Kujala

Anssi Kujala työskentelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana.