Etsi

Det där med stöd och bidrag

Team Finland har tillsammans med TEKES, Finpro med flera under hösten presenterat en rad åtgärder för att främja den inhemska innovationsviljan och söka sig på nya marknader. Innovationssedeln presenterades i november, och antalet ansökningar blev fler än väntat. Eftersom det i Finland finns över 50 % förtagare som är s.k. T:mi så blev dessa automatisk diskvalificerade från dessa medel. Dessutom så företag som hade lägre kreditrating än A+ föll också utanför strecket. Det är synd, för i de små enskilda bolagen görs de flesta uppfinningarna som oftast blir en succé på världsmarknaden. Apple och Microsoft är exempel på resultat som kommit ur garagebolagen.

Våra uppfinnare är till största del speciella personer, som oftast enbart tänker på sin produkt, och det pappersmässiga såsom företag med mera ej existerar i deras värld. Tur är väl det, så blir det nya uppfinningar för oss.

Har under åren varit i kontakt med ett flertal olika företag i hela Finland, allt från enmans till större, och samtliga har olika tankar om dessa bidrag. Många av dessa har fått påringningar av olika konsulter, som presenterat det ena efter det andra för dom. Export till fjärran länder som finska företag importerar samma produkter från. När företagaren då frågat om varför detta, så har oftast konsulten svarat att han gör handlingarna, det enda som företagaren behöver göra är att skicka in denna elektroniskt, och då också med hjälp av konsulten.  Därefter så skriver konsulten en rapport och skickar räkning till TEKES, som sedan betalar ut pengarna till konsulten. Då var kravet för innovations sedeln uppfylld. Klappat och klart, som sagt.

Team Finland Explorer bidraget har en liten annan uppbyggnad, företagaren skall i detta fall lägga upp 50 % och det maximala beloppet blir då 10 000 €, 50/50 princip. Detta fall är bättre, för nu ställs det krav på företagaren och konsulten, redovisningarna blir annorlunda för företagaren satsar nu egna medel och då brukar intresset också bli större från bägge sidorna.

Reglerna för dessa bägge stödåtgärder är liknande. Allt arbete skall ske i Finland, vad beträffar internationalisering och sökande av nya marknader. Fast vi lever i en IT-värld, så säger inte burken hur människan i det tänkta marknadslandet fungerar och tänker när det gäller nya innovationer för marknaden. Den enda möjligheten är att besöka landet, lära känna landet, och hur reagerar människan där, med mera.

Det är lite komplicerade frågeställningar och tyvärr så är svaren inte så entydiga som man tror.

Stödformer finns i många olika modeller att till och med tjänstemännen inte vet om alla. De flesta av dagens stöd riktar sig mot utveckling, forskning av olika slag med mera. Dagens former matar bara tjänstemännen, konsulter och sysselsätter dessa i hundratal runt om i landet. Nåt konkret måste göras och snabbt för är tiden knapp, våra grannländer runt om springer förbi oss med stormsteg och vi lämnas allt mer i bakvattnet.

Lönsam export

En sund och lönsam export, skall bäras upp av produkten i sig själv och eventuellt stöd skall direkt riktas på exporten. Nedan följer ett antal direkta former av stöd som enkelt skulle kunna öka företagens export till flertal länder både i Europa och övriga världen. En del av dessa strider mot EU:s regler, men är tyvärr helt avgörande för export från Finland för varor.

Fraktstöd med viss procent av fraktkostnaden. Finland med sin geografiska placering och storlek i förhållande till övriga Europa, en isolerad ö, varför fraktkostnaderna är stora härifrån.

Lokala avtal, den så viktiga exportindustrin måste ges möjlighet att löneförhandla så att deras kostnader jämställs med deras konkurrenter utomlands. En exportinriktad lönebildning är modellen.

Mäss och resekostnader, företagen bör ges mer direkta ersättningar med sina res- och mässkostnader vid deltagande och sökande av köpare i utlandet. Det betyder inte hela deras kostnader, men del av detta exempelvis 50 % av sina mäss- och reskostnader upp till visst belopp. Samma geografiska läge motiveras såsom fraktkostnaderna.

Detta är tre konkreta åtgärder, som inte skulle kosta så mycket i både arbete och pengar, tvärtemot så skulle tjänstemannakåren kanske kunna minskas och mer medel till exportfrämjande åtgärder skulle frigöras. I dagens IT-samhälle med digitaliseringen på fram marsch så skulle dessa bidrag kunna skötas digitalt. En viss övervakning skulle behövas och om företagaren missbrukar systemet, så åläggs denna att återbetala erhållet bidrag. Detta skulle också innebära att dagens konsulter får rikta in sig på konkret marknads arbete och vara tillsammans med företagaren under en längre tid. Samtliga får då en konkretare uppfattning om vad just det köparlandet har för krav, myndighets och dylikt.

 

 

Micael Blomster