Etsi

En företagarsresa i västerled, Stockholm - Västerås

Söndagen den 6 mars så samlades en skara företagare och personal från FIF: en på Viking båten. Målet var Stockholm och Västerås. Vi skulle tillsammans besöka både finska ambassaden och Finsk - svenska Handelskammaren och olika företag. Under besöket första dag förmiddag, togs vi emot av Finlands ambassadör Jarmo Viinanen som önskade oss välkomna till Stockholm. Efter detta så fick vi en genomgång av Kjell Skoglund, VD för handelskammaren om hur läget var i Sverige just nu. Det föll sig inte bättre än att Sveriges BNP siffror kommit nån dag tidigare och var då för 2015 på 4,5 %. Finlands var 0,5 %.

Under lunchen så hade också handelskammaren bjudit in deras medlemmar som finns i Sverige och ett 20-tal hade kommit för att både träffa oss samt medverka på föreläsningarna.

Efter lunchen så talade Sveriges Riksbank Seniorekonom Bo Enegren om valutor och hur läget är i EU mot övriga världen. Intressant att se tabeller och hur våra olika ekonomier utvecklas sedan kraschen 2007/2008.

Sista talaren ut var Företagarna Sveriges Vd Günther Mårder som tog hjälp av sin chefsekonom Daniel Wiberg. Ett mycket intressant föredrag och i Sverige finns det drygt 1,1 miljon företagare, varav 70000 är medlemmar i Företagarna. I Sverige så skapas 4 av 5 jobb i småföretagen. En utveckling som i mycket liknar den finska.

Nästa besök var IKEA, Kungens kurva. Där fick vi en genomgång hur varuhuset var organiserat, drygt 900 anställda och medelålder runt 32 år. Freddy, varuhuschefen gav oss siffror som var svåra att minnas nu i efterskott, men allt var stort, kan nämnas att besök rekordet på en dag ligger över 20.000 människor och en medelkund förbrukar drygt 4 timmar på varuhuset.

Dagen avslutades med bankett på ambassadörens residens återigen med kollegor och medlemmar från Finsk-svenska handelskammaren. Ett trött men nöjt gäng kröp till sängs på hotellet för komma utvilade till nästa dag.

KREAB, experten på finansiell, Corporate and Public Affairs communications Worldwide var dag tvås första besök. Här fick vi en genomgång i hur mycket rätt och öppen information kan betyda för alla, politiker företag och inte minst inom opinions bildning. KREAB med kontor också i Finland är världens 4:e största informationsbyrå och var dessutom bland de första att öppna eget kontor i Bryssel. Att var utbredda i mer än 25 länder och med konsulter i 40 olika nationaliteter.

Så blev det dags för det att starta resan mot Västerås. Drygt 100 kilometer västerut från Stockholm ligger staden. Här grundades i slutet på 1800-talet ASEA,  Allmänna Svenska Elektriska AB som senare blev ABB, Asea Brown Boweri. Målet var Robotdalen. Robotdalens uppdrag är att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation, med fokus på lösningar för industri, tunga fordon samt hälsosektorn. Robotdalen har utvecklats till en ”enabler” som för samman robotleverantörer, kunder och användare, entreprenörer, forskare, finansiärer och andra aktörer. Resultatet av detta besök var ”slutkonsumenten är med under hela utvecklingsprocessen, från ide till kommersiell slutprodukt”. Något att tänka på här i landet, som har mycket tekniskt kunnande.

Denna resa var anordnad av Svenska utskottet, och den första resan i denna utformning. Under hemresan så kom önskemål om fler resor av denna typ, så vi får se vad kommer mer. Som ny tillträd ordförande 2015, bestämde jag mig för att lyssna på vad Ni medlemmar vill att utskottet skall göra, och detta var första resultatet av Era önskemål. Följ upp vad Vi nu gör, och kom med mer förslag, så kanske Vi kan göra mer. Till en början så hoppas jag att NI verkligen vill komma på Svenska Träffen i Nådendal. Just nu så pågår marknadsföring för denna, så tveka inte, tillsammans kan Vi kanske göra mer…

Ett stort tack till Armi på FiF: en för allt det praktiska, och hade tålamod med undertecknad pratkvarnen, men ”Stockholm is and was my hometown”.

Micael Blomster