Förändringarnas 2016 | Yrittajat.fi

Etsi

Förändringarnas 2016

Det händer mycket för oss företagare denna höst. USA får en ny president, kommer inte att avhandla detta, det får andra medier göra, men hösten och nästkommande vår blir intressant ur politisk synvinkel i världen, och speciellt i EU. Kommer Brexit att verkställas, söker sig andra länder sig ur EU? Hoten finns redan uttalande inom vissa medlemsländer.   

Vad har hänt närmast oss då? FIF har fått ny VD, samt tre nya viceordföranden.

Nya ord har kommit in i dagens politiska debatt. KIKY m.m.

Som företagsledare gör man en strategi, på lång och kort sikt. Denna är till för att säkerställa företagets verksamhet och ge dess ägare avkastning på investerat kapital. Ett beslut som togs på fredag, måste kanske rivas upp med ett nytt beslut på måndag. Så har denna höst varit.

Team Finland och dess organisation har blivit spaltmeter i pressen, både på ont och gott. Får vi se något resultat av detta? Eller en ny rapport på x antal sidor! Nu eller aldrig, är det som gäller!

Det finns många tankar i huvudet, och små positiva signaler strömmar fram. Lite framtidstro finns i alla fall för AB Finland Oy i dessa siffror.

Flertalet av våra medlemmar har kommit till åren, + något. Hur får vi våra ungdomar intresserade av Företagarna i Finland, finns det något som vi kan göra?  Strax är det dags för SLUSH igen, och tusentals företagare och finansiärer möts under festliga förhållanden i Helsingfors. Från detta evenemang måste det finnas företagare som vill bli medlemmar i vår organisation, eller? Är våra erbjudanden som medlemskapet ger en alltför liten påverkan inom den nya företagarkulturen, Startup m.m. som de kallas.  

Företagarna i Finland är en organisation som till största del består av mindre företagare. Anslutningsgraden bland företagare varierar från över 60 % i vissa regioner och till drygt 10 %. Viss förståelse finns för dessa variationer mellan landsbygd och storstad. På ”landet” är kanske grupptrycket en påverkan att tillhöra Företagarna i Finland, och i storstäderna finns så mycket annat intressant som tilltalar våra företagare. Det börjar bli dags att göra nåt ordentligt mot detta. Som i alla regioner så förändras det demografiska och folk flyttar enklare runt nu för tiden. Nya bostadsområden och industriområden skapas i snabbare takt än vad våra stadsplanerare hinner rita, infrastrukturen i trafiken kommer sist. Tyvärr är det likadant i hela världen, trafikströmmar och kommunikationer kommer sist. De tidigare invanda trafikmönstren bytts ut mot nya, snabbare och billigare transportsätt. Hela trafikbalken görs om och det innebär stora förändringar från det invanda tidigare mönstren. Transportbalken gör det bl.a. lättare att komma in i taxibranschen och ökar taxiaktörernas frihet att utveckla sin verksamhet. Undrar om vi får fria aktörer för att bedriva persontrafik på järnvägen?

Det finns mycket som händer, Svenskspråkiga utskottet, som det idag heter, fortsätter i sin nuvarande sammansättning även år 2017. Under detta år kommer Företagarna i Finland att utvärdera och eventuellt omforma utskottens arbete. Vad som sedan händer 2018 får vi reda på under nästa höst. I olika undersökningar har det visat sig att en av det viktigaste skälet till medlemskap i Företagarna i Finland, är nätverket, och hur kan man finna/hitta en affärsrelation inom nätverket. Vi får inte glömma bort vår juridiska rådgivning, som hela tiden ökar i antal telefonförfrågningar.

Vårens Svenska träff planeras för fullt, tid plats kommer snart att basuneras ut och vi vill ge så många som möjligt tillfälle att komma. Ämnet är inte klart, men kommer nog att intressera flertalet av våra medlemmar. Det är fjärde gången som träffen genomförs. Följ med och läs våra medlemsbrev och för att inte glömma vår tidning, Företagaren i Finland.

Micael Blomster