Etsi

Företagaren i vardagen

I höst så firar Företagarna i Finland 20 års jubileum, fast flertalet av de lokala avdelningarna är äldre. Människan började organisera sig i olika konstellationer 3400-3200 f.kr när den första skriften kom. I början så var det en bildskrift men utvecklingen och den alfabetiska skriften kom 1500 – 2000 f.Kr.

När människan började kommunicera skriftlig så gick utvecklingen fort framåt och 2011 fanns i Finland omkring 130.000 registrerade RF. Hur många av dessa är verkligen verksamma idag?

Företagarna i Finland är i högsta grad verksamma, deras verksamhet blir mer och mer intensivare, mer information kommer, men tyvärr så finns också mörka moln på himmel, medlemstalet minskar. Varför detta? Är tiden för att organisera sig över, eller?

Om man lyssnar på dagens politiker, så har dessa svårt att verkligen ta de svåra besluten, arbetslöshetspengar, ersättningstider och andra lönevillkor. För att göra saken enkelt, så skjuter man över detta till fackföreningarna! När blir vi som företagare hörda? Får vi som företagare bara ett papper(bok), TES som vi sedan bara har att leva efter?

Tiden för de stora företagen etableringar är nog över för oss i Norden, företagandet och samhällsuppbyggnaden kommer från det stora antalet småföretagare i Norden. Utvecklingen är likadan i hela Norden. Det politiska etablissemanget måste lära sig att lyssna på företagaren, speciell mikroföretagaren, för där finns de verkliga utvecklingspotentialerna.

Landet upplever just förväntningar, vart är vi på väg? Nya sote-modeller, sysselsättningsgraden hur blir den?

Kommande vår så blir det kommunalval. Som lokalföretagare så kan Du verkligen påverka lokalt i din kommun. Den lokale företagaren är en livsnerv för kommunen, arbetstillfällen och boende i kommunen ger skatteinkomster m.m. Skolor, hälsovård och annan service behövs och blir kvar i kommunen. 1997 fanns det 452 kommuner och 2016 hade antalet minskat till 313.

Du som företagare kan via din lokala företagarförening tillsammans ställa krav på Era kommuner, en verksam och arbetande Företagarförening är den bästa informationskällan för kommunen. Där hittar  kommunen framtidens trender och verksamhet.

Ställ upp i din företagarförening, tillsammans kan man påverka! 

Micael Blomster