Samhällsförhandlingar och förvandlingar | Yrittajat.fi

Etsi

Samhällsförhandlingar och förvandlingar

Så sätter sig aktörerna för 5:e gången i förhandlingar om Finland arbetsmarknad. I tv:n så basuneras det ut att Finland kommande år hamnar längst ner på EU:s lista om ekonomisk tillväxt. Undrar om nyheterna når dessa förhandlare? Att läget är besvärligt, finns ingen som tvivlar på, men varför skall allt dras i långbänk igen. Känns konstigt att landet skall styras av ett antal facktjänstemän. SAK, AKT, Akava med mera. Strejker blir allt vanligare, och det är väl den enda statistiken som Finland leder överlägset inom EU! Vad gör då vår folkvalda regering? Lägger det så kallade tvångslagar i malpåse för en stund! Lägger krutet på flyktingar, nog skulle Finland må lite bättre med mer mångkulturell invandring på arbetsmarknaden. 

Åren går, och ekonomin blir sämre och sämre. Oy Finland Ab dras allt närmare avgrunden, så hotet om en EU trojka blir mer och mer uppenbar. Traditionellt starka finska produkter och brändnamn, reas snart ut till hågade spekulanter, ”det är billigt att handla företag i Finland”. Ingen öst export, ingen väst export, och varför satsa på länder långt borta, dessa blir enkelt konkurrenter och kopierar våra produkter. Deras kostnader för att tillverka ligger ljusår lägre än våra.
Idag så har varumarknaden flyttat över till olika nättjänster, Webbshop, Facebook m.m. och där reas varor ut för en spottstyver mot vad dessa kostar i butik eller som nya. Stenfotslokalerna har också fått nya hyresgäster, secondhandbutiker, och dessa bara ökar i antal över hela landet. Varför köpa nytt, när samma pryl finns här till vrakpris. I och för sig en bra utveckling med kretslopp, men tyvärr så främjar det ej den inhemska produktionen och konsumtionen. 

Ett av landets största problem finns i oss konsumenter. Våra konsumtionsvanor ligger inte på det lokale planet, utan allt som bara kan, köpes utomlands, se bara på ökningen av kryssnings gäster till vårt södra grannland, och hela vårens alkoholbehov inköps där. Lätt göres en jämförelse på det tidiga ”rasvamatkat” som gjordes till Sverige på 60-70 talet. Man bara ser på hur pengarna hamnar utanför landets gränser, som lika gärna hade kunnat stanna kvar. En ny alkoholpolitik behövs nog. 

Såg på den senaste statistiken beträffande Finland konkurrenskraft för arbetskostnaden, deprimerande siffror. Om år 2000 hade ett index på 100, så 2015 hade Finland ett index på 140, Sverige 121 och Tyskland 115. Den ekonomiska utvecklingen var rätt likartad  fram till ”finanskrisen” 2007, för dessa länder, för att sedan galoppera åt fel håll för Finland i förhållande till övriga EU. Även BNP siffrorna talar sitt tydliga språk, 40:e plats i alla statistiska listor 2015, och snart passeras vi av Grekland och Irland. Sista platsen bland EU:s länder hägrar...

Nu gäller det verkligen att bita i det sura äpplet och göra något ! Ett steg är att våga göra lokala arbetsavtal, inom den idag fungerande ramen som finns, kanske sticka ut lite mer. En bra start är att ledningen går ner på verkstadsgolvet och fika med alla sina anställda och enkelt förklara hur läget är. 

Den svenska ”diskutera” modellen, som alla skrattade åt, kanske inte är så dumt, då får alla på företaget samma information och slipper läsa i tidningen om vad som händer på deras arbetsplats.

En bra ledare, lyssnar på sitt folk, undrar om fackfolket fått den skolningen? Själv så fick jag tidigt i skolåldern lära mig att ”lyssna, diskutera och jämföra”. Då kom de gemensamma besluten och alla ställde sig bakom dessa. 

Framgång är ett teamsport... Menestys on joukkuepeliä... 

Micael Blomster

 

Micael Blomster