Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tehokas keino parantaa työllisyyttä: lisätään nuorten oppisopimuskoulutusta!

Työllisten määrän lisääminen on yksi isoimmista teemoista, kun hallitus kokoontuu syyskuun puolivälissä neuvottelemaan valtion ensi vuoden talousarviosta. Varsinkin, kun koronakriisi jatkuu, ja isot irtisanomisuutiset ovat hallinneet uutisointia. 

Onko mahdollista päästä hallitusohjelmassa esitettyyn 75 prosentin työllisyysasteeseen? Yksi keino parantaa työllisyyttä on lisätä oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutus sopii kaikenikäisille, mutta varsinkin nuorten työllistämispolussa sen tulisi olla entistä oleellisempi osa.

Miksi niin harva nuori opiskelee ammatin oppisopimuksella?

Tällä hetkellä suurimpia esteitä nuorten oppisopimuskoulutuksen lisääntymiselle pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ovat työantajille aiheutuvien työvoimakustannusten suuruus, muut rekrytoinnissa yleisesti koetut riskit ja ohjauksen vaatima suuri työaikaresurssi. Yrittäjillä ja heidän henkilöstöllään voi olla puutteita myös nuorten ohjausosaamisessa.

Millaisia keinoja tarvitaan nuorten oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi?

Sisäministeri Maria Ohisalo kirjoitti jokin aika sitten blogissaan ehdotuksesta nuorten oppisopimuskoulutuksen palkkauskustannusten porrastuksesta. Ohisalon esityksessä työantajalle korvattaisiin oppisopimuskoulutuksen alussa 70 prosenttia palkkakuluista, jonka jälkeen korvaus pienenisi opintojen edetessä ja osaamisen karttuessa. Tämä voisi olla keino lisätä oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuutta ja madaltaa yrittäjien kynnystä rekrytoida nuori, ehkäpä ensimmäistä kertaa työelämään tuleva henkilö.

Muitakin mahdollisuuksia on. Suomen Yrittäjät on jo pitkään esittänyt palkkakustannusten porrastamista osaamisen kehittymisen mukaan. Myös koulutuskorvausten lisääminen on yksi vaihtoehto kompensoida yrittäjille aiheutuvia kustannuksia.

Yrittäjät tarvitsevat lisää tietoa oppisopimuskoulutuksesta

Kaikista pienimpien yritysten yrittäjät eivät edelleenkään kovin hyvin tunne uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia. 

Muistin virkistykseksi perustietoa oppisopimuksesta:

  • Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan.
  • Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.
  • Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voi suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Siksi oppisopimus sopii hyvin myös yritysten muutostilanteisiin.   
  • Oppisopimus on nykyisin kestoltaan joustavampi, koska enää ei tarvitse suorittaa kokonaista tutkintoa. Myös siirtymät koulutussopimuksesta oppisopimukseen tai toisinpäin ovat mahdollisia. Lyhimmillään oppisopimus voi kestää vaikka vain muutamia viikkoja.
  • Oppissopimuskoulutuksen voi aloittaa milloin tahansa. Aloittaminen ei riipu vuodenajoista, eikä oppilaitosten muista aloitusajankohdista. 
  • Oppisopimusta voi hyödyntää kesä- ja muiden kausityöntekijöiden rekrytoinnissa. 

Kenelle oppisopimus sopii? 

Oppisopimuskoulutus sopii monenlaiseen tarpeeseen ja monenlaisille oppijoille. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, arvioidaan osaamisen kehittämisen tarpeet ja laaditaan tarkempi aikataulu. Näin sekä opintojen kesto että toteuttamistapa ovat yksilöllisiä. 

Oppisopimusviikko lokakuussa

Valtakunnallista Oppisopimusviikkoa vietetään 5.–11.10.2020, jota järjestävät OPSO – Suomen Oppisopimusosaajat ry ja ammatilliset oppilaitokset eri puolilla Suomea. Näin lisätään tietoisuutta oppisopimuskoulutuksesta.

Suomen Yrittäjät järjestää oppisopimusviikolla Ammatillinen koulutus yhdistää -verkkoseminaarin tiistaina 6.10. klo 13–16.  

Tehdään oppisopimusta näkyvämmäksi ja kerrotaan yrittäjille oppisopimuskoulutuksen mahdollistamista osaamisen kehittämisen palveluista!


Marja Vartiainen
koulutusasioiden asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Marja Vartiainen

Marja Vartiainen on Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata osaltaan Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamispoliittisesta linjasta sekä auttaa jäsenyrityksiä osaamiseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.