Etsi

Toimeenpanon taito edistää yrittäjämäistä toimintatapaa työelämässä

Yrittäjämäiseen toimintatapaan kuuluu työtehtävien loppuun saattaminen. Nuoret ja myös me aikuiset elämme maailmassa, jota rytmittävät erilaiset keskeytykset ja ärsykkeet. Siksi pitkissä projekteissa tai keskittymistä vaativissa tehtävissä ihmettelemme, mihin se alun hyvä motivaatio ja innostus katosi. Yrittäjäksi ryhdytään usein halusta toteuttaa omia unelmiaan. Miten yrittäjä saa tehtyä myös ne tehtävät, jotka eivät yrittämisessä niin kiinnosta? Miten tätä taitoa voisi edistää jo opintojen aikana? Tähän pulmaan pureuduimme pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluopettajien kanssa Ria Parppein johdolla. Koulutus oli osa kolmen ammattikorkeakoulun yrittäjyyspäivää, ja sen järjesti Osaavia opettajia -projekti. 


”Tämän päivän suurimpana ongelmana ei ole ihmisen innostaminen tai motivointi. Olennaista on volitio, toimeenpanon taito, eli se miten onnistumme pitämään työvireen yllä ja suuntaamaan sen tavoitteen saavuttamisen kannalta oikein.” - @riaparppei, Twitter

Aloittaminen voi olla kivaa, mutta miten saattaa projekti loppuun?

Ria Parppei korosti, ettei motivaatio yksin riitä, vaan tarvitaan volitiota eli toimeenpanon taitoa. Aikaansaaminen ja tehtävien suorittaminen edellyttää usein näitä molempia. Motivaatiossa ei ole kyse itse toiminnasta, vaan kyseessä on ennemmin innostuneisuus ja aikomusten tila. Jotta aikomukset muuttuvat toiminnaksi, tarvitaan toimeenpanon taitoa. Ja koska kyseessä on taito, se voidaan myös oppia.

Ria Parppei määritteli toimeenpanon saavuttamisen keskeiset edellytykset:

  • Selkeä tavoitteen ymmärrys ja mittarien määrittely
  • Tavoitteen merkityksellisyys itselle
  • Luottamus omiin kykyihin saavuttaa tavoite
  • Luottamus omaan mahdollisuuteen vaikuttaa
  • Työvireen ylläpito: toimintaa ohjaavat prosessit

Volitio mahdollistaa aikaansaamisen myös silloin, kun tehtävät tai tilanne eivät yhtään motivoi. Oppimisen, tulevaisuuden työelämän ja yrittäjyyden kannalta toimeenpanon taito on erityisen tärkeä taito oppia jo nuorena. Aina motivaatiota ei löydy jokaiseen tehtävään, joka nuorelle tai aikuiselle tulee eteen. Yrittäjälle näitä tehtäviä saattaa olla esimerkiksi kirjanpito tai liiketoimintasuunnitelman teko. Jotta päivät eivät täyttyisi stressistä tehdä asioita, on toimeenpanon taitoon hyvä kiinnittää huomiota. Kun asioita saa enemmän aikaiseksi, jää myös enemmän aikaa motivoiviin tehtäviin. 

Opettajalla mahdollisuus tukea toimeenpanon taidon kehittymistä

Opettajat pääsivät keskustelemaan pienryhmissä siitä, miten opetusta voisi kehittää niin, että volition toteutumiselle olisi paremmat edellytykset. Keskustelua syntyi paljon niin opettajan omasta työstä kuin oppilaiden toimeenpanotaidoista. Opettajan valmentava työote nousi esiin yhtenä tapana edistää volitiota. 

Opettajat pohtivat, että nuorilla saattaa olla hyvin erilaiset edellytykset toimeenpanon saavuttamisessa. Esimerkiksi tavoitteen asettamisen ja sen ymmärtämisen taidot ovat tärkeitä, jotta nuori osaa mitoittaa työmäärän oikein. Lisäksi opintokokonaisuudet on hyvä suunnitella niin, että ne kehittävät nuoren priorisoinnin ja suunnitelmallisuuden taitoja. 

Opettajat keskustelivat myös paljon oman työnsä suorittamisesta ja omista volition taidoistaan. Esimerkiksi opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, kurssin tavoitteiden kirkastaminen ja opiskelijan työvireen tukeminen ovat asioita, jotka kehittävät opiskelijan toimeenpanon taitoa ja keventävät opettajan työtaakkaa pitkällä aikavälillä.

Lisätietoa Ria Parppeista sekä toimeenpanon taidosta voit lukea täältä.


Opettaja, haluatko oppia lisää yrittäjämäisestä toimintatavasta? Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanke järjestää opettajien täydennyskoulutusta yrittäjyydestä, liiketoimintaosaamisesta sekä yrittäjyyspedagogiikasta.  

 

Essi Tammisto

korkeakouluharjoittelija

Suomen Yrittäjät
 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Vierailija

Kirjoittajat kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.