Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tutkimus patistaa kehittämään omistajanvaihdostoimintaa

Omistajanvaihdospalveluiden valtakunnallinen ja alueellinen evaluointi 2020 -tutkimus antaa ajankohtaisen tilannekuvan omistajanvaihdospalveluiden alueellisesta nykytilasta ja sen kehityssuunnasta. 

Tutkimus antaa myös selkeitä vinkkejä siitä, mitä omistajanvaihdosten keskeisten toimijoiden pitää tehdä, jotta nykyinen kohtalaisen hyvä tilanne muuttuisi vielä paremmaksi. Tutkimus suosittelee selväsanaisesti tehtäviä eri toimijoille.

Työ- ja elinkeinoministeriölle suositellaan, että se turvaisi alueellisten ja valtakunnallisen omistajanvaihdosfoorumeiden rahoituksen, nimeäisi ministeriöön omistajanvaihdosasioista vastaavan henkilön ja edesauttaisi omistajanvaihdosten tilastointia.

Maa- ja metsätalousministeriölle annetaan vihjeeksi ottaa omistajanvaihdokset osaksi CAP-strategiaa (EU:n yhteinen maatalouspolitiikka -strategia) vuosille 2021–2027, tehdä aktiivista yhteistyötä Omistajanvaihdosfoorumin jäsenten, erityisesti TEM:n kanssa, ja luoda toimintamalli maaseudun yritysten matalan kynnyksen neuvonnalle.

Suomen Yrittäjille annetaan tehtäväksi luoda selkeä konsepti alueille omistajanvaihdosten edistämiseksi, viestiä tutkittua tietoa jäsenkunnalleen, luoda valmennusohjelma omistajanvaihdosneuvojille ja osallistua omistajanvaihdosten tilastoinnin kehittämiseen.

Finnveralle annetaan tehtäväksi yrityskauppojen takausten kehittäminen ja pääomarahaston perustamien helpottamaan mikro- ja pienyritysten omistajanvaihdoksia. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lle suositellaan omistajanvaihdosteeman esilläpitoa jäsenviestinnässä, edunvalvontaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä elinkeinopolitiikan suunnittelussa.

Perheyritysten liiton toivotaan strategisen omistajuuden valmennusohjelmaa ja viestintä jäsenkunnalle, jotta jäsenistö herää pohtimaan omistajanvaihdosta ajoissa.

Yritysvälittäjien toivotaan ottavan pienet yritykset huomioon palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa, lisäävän yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten tunnettuutta ja jatkavan roolien selkeyttämistyötä ja kehittämään Yritysvälittäjätutkinnon.

Uusyrityskeskusten tehtäväksi lankeaa käynnistää kehittämishanke hyvien käytäntöjen jalostamiseksi kaikkien uusyrityskeskusten käyttöön ja ottamaan ostetut yritykset mukaan toiminnan tilastointiin ja kasvattavan edelleen alueellista palvelutarjontaa.

Tiedän, että osa näistä ehdotetuista toimenpiteistä on toimijoilla työnalla tai ne ovat osa arkipäivän toimintaa. Osa taas on selkeästi uusia avauksia, joiden toteuttaminen on joko kohtalaisen helppoa tai sitten melko vaikeaa. Mikään näiden suositusten toteuttamisesta ei kuitenkaan pitäisi olla ylivoimaisen vaikeaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen ja alueellinen evaluointi 2020 -tutkimuksen Omistajanvaihdosfoorumin tilauksesta. Tutkimukseen osallistui merkittävä joukko oomistajanvaihdostoimijoita alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tutkimus julkaistiin kesäkuun 2020 lopussa.

Tutkimukseen voi tutustua täällä


Mika Haavisto
projektipäällikkö
Omistajanvaihdosfoorumin sihteeri
Suomen Yrittäjät

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mika Haavisto
Mika Haavisto

Kirjoittaja on vuosia toiminut omistajanvaihdoshankkeiden vetäjänä Suomen Yrittäjissä. Nyt hän vastaa Ov II -hankkeesta, jota Ov-foorumi ohjaa.