Etsi

Emergency banner

Työllisyyttä vahvistavia ratkaisuja on! 

Hallitusohjelma julkistettiin kesäkuun alussa. Ohjelman mukaan käynnistetään kolmikantainen valmistelutyö toimenpiteistä, jotka tukevat hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttamista. Tavoite on haastava, mutta mahdollinen. Se edellyttää rakenteiden uudistuksia. On kyettävä lisäämään työn tarjontaa, kysyntää ja kohtaantoa. Työpaikkoja voi syntyä erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sen vuoksi on tärkeää, että Yrittäjät ovat työssä mukana. 

Yrittäjät luovat työpaikat

On kuitenkin muistettava, että sen enempää hallitus kuin järjestötkään eivät luo työpaikkoja, vaan ne luovat yrittäjät ja yritykset. Työllisyystoimenpiteiden valmisteluun osallistuvien ja työmarkkinoilla sopimuksia ja päätöksiä tekevien tehtävänä on parantaa yritysten toimintaympäristöä, jotta yritykset voivat kasvaa ja työllistää. Lisää työtä ja hyvinvointia syntyy vain kannattavan ja menestyvän yritystoiminnan kautta. 

Olemme mielellämme etsimässä ratkaisuja, jotka parantavat mahdollisuuksia työllistyä ja edellytyksiä työllistää. Keinoja on, ja niitä on hyvä miettiä ja kehitellä yhdessä. Liikkeelle voitaisiin lähteä esimerkiksi käymällä keskeinen työlainsäädäntö läpi ja arvioimalla, miltä osin pakottavaa normistoa voidaan korvata mahdollisuudella sopia asiasta työpaikalla. Näin voitaisiin edistää yhteistyötä ja sopimista. Muutoinkin on aika ajoin järkevää tarkastella voimassa olevaa lainsäädäntöä ja pohtia sen ajantasaisuutta ja muutostarpeita. 

Sopimisen kiellot kannattaa poistaa

Lisäksi olisi tärkeää poistaa työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat sopimisen kiellot. Nyt laissa on noin 50 sopimisen kieltoa, jotka estävät työnantajaliittoihin kuulumattomia yrityksiä hyödyntämästä joustomahdollisuuksia, joita työehtosopimuksiin on kirjattu. 

Nämä kiellot kannattaa poistaa, jotta yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin, menestyä ja tarjota enemmän työtä. Näin se paikallisen sopimisen liikkumatila, joka tällä hetkellä on työnantajaliittoihin kuuluvilla järjestäytyneillä yrityksillä, tulisi mahdolliseksi myös järjestäytymättömässä yleissitovassa kentässä. Järjestäytyminen tai järjestäytymättömyys ei ylipäätään ole hyväksyttävä peruste erilaiselle kohtelulle työelämässä. 

Jos näistä sopimisen kielloista päästäisiin eroon, se voisi arviomme mukaan synnyttää jopa 15 000 uutta työpaikkaa. Se olisi puolet siitä, mitä työmarkkinajärjestöjen laatimilla keinoilla pitäisi saada aikaan.  

 

Janne Makkula 
työmarkkinajohtaja 
Suomen Yrittäjät 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Janne Makkula

työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät